P - T, s.r.o.
 

Projekty

Panorama City - I. etapa

Miesto:  Landererova – Čulenova ul., Bratislava, Slovensko
Klient: PANORAMA BYTY, s. r. o. 
Predbežné náklady: 100 mil. €
Celková plocha riešeného územia:  14 000 m2
Celková úžitková plocha objektov:  86 600 m2
Celkový počet bytov: 606 bytov a apartmánov
Stupeň ukončenia projektu:  realizácia, 2015
Architektonická koncepcia: Ricardo Bofill, Bofill Arquitectura, s.l.
Generálny projektant: P – T, spol. s r. o. - Juraj Hermann, Patrik Pavlásek, Viera Hajasová, Daniel Růžička, Daniel Mikunda, Marek Vančo, Jana Valachovičová, Beáta Hermannová

Polyfunkčný súbor Panorama City je najvýznamnejším projektom pre našu kanceláriu za posledné roky. Od roku 2005 sme pre investora pripravili do tejto lokality viacero objemových štúdií, ktoré sa nakoniec stali podkladom pre zadanie jednému z najvýznamnejších svetových architektov súčasnosti – Ricardovi Bofillovi z Barcelony. V rokoch 2005 až 2008 sme tak ako domáci partner kancelárie Ricardo Bofill Taller de Arquitectura spolupracovali na príprave projektovej dokumentácie polyfunkčného súboru Panorama City. Tento komplex zlučoval funkcie administratívy, obchodu, služieb, hotela a bývania, a tak predstavuje plnohodnotný polyfunkčný súbor vo výnimočnej polohe rozpínajúceho sa bratislavského mestského centra pozdĺž brehu rieky Dunaj.

Srdcom pôvodného návrhu Panorama City bolo rozľahlé elipsovité námestie, predstavujúce významný centrálny bod nového moderného mestského bloku s kvalitou a charakterom vlastným tradíciám bratislavskému mestskému centru. Okolo mali byť situované reštauračné zariadenia, priestory komerčného významu a hlavná hala objektu hotela. V dotyku so severným okrajom námestia boli od začiatku navrhnuté dve štíhle, vysoké obytné veže, ktoré sa stanú významným orientačným bodom predmetného územia.

Podľa nami spracovanej projektovej dokumentácie boli realizované objekty prvej etapy navrhnutého komplexu - obytné veže Panorama City. Tieto sa aj napriek príchodu hospodárskej krízy, dočasnému pozastaveniu projektu, a následnej úprave lokalitného programu stanú dominantou celého súboru.

Byty sa nachádzajú na 5. až 33. poschodí, pričom každý z nich má k dispozícii balkón alebo loggiu, veľkometrážne byty na najvyššom podlaží budú s terasami. Trojuholníkový tvar veží umožnil obyvateľom získať perfektnú orientáciu na svetové strany i krásny výhľad na panorámu celého mesta. Prízemie je využité na obchody, v suteréne a na 1. až 4. poschodí podnože sú hromadné garáže. Hlavné vstupné haly do obytnej časti sú prístupné z Landererovej ulice, z nich je zabezpečený prístup do komunikačných jadier veží so štvoricami rýchlovýťahov.

Architektúra hmotovo nadväzuje na originálnu koncepciu trojuholníkových veží z návrhu od architekta Bofilla, výtvarné riešenie fasád sme však viac prispôsobili funkcii bývania a ukončenie veží presklenými veľkoplošnými terasami sme prispôsobili susednému Tower 115. Popri výrazných vodorovných pásoch sa návštevníkom komplexu Panorama City iste vryje do pamäti aj veľmi čisté farebné riešenie celého diela, keď biela farba prechádza exteriérmi do najmenších detailov.

2014_Panorama City
2014_Panorama City
2014_Panorama City
2014_Panorama City
2014_Panorama City
2014_Panorama City
2014_Panorama City
2014_Panorama City
2014_Panorama City
2014_Panorama City
2014_Panorama City

Bývanie

Administratíva

Obchody a služby

Panorama City Showroom
Interiér predajne Enrico Fashion
Interiér predajne Big Mama's
Obchodné centrum Carrefour, Nitra
Carrefour v OC Polus, Bratislava
Carrefour v OC Cassovia, Košice
Carrefour v OC Danubia, Bratislava

Školstvo

Priemysel

Urbanizmus

Urbanistická zóna Pasienky, Bratislava
Obytný súbor v Zlatých Moravciach

Interiér