P - T, s.r.o.
 

Projekty

BISB Bratislava - Nová budova školy pre 2. stupeň a IB

Miesto stavby Pekníkova ul., Bratislava
Klient The British International School, Bratislava
Celková podlažná plocha 8182 m2
Stupeň ukončenia projektu architektonická štúdia, 2018
Autorský kolektív Juraj Hermann, Beáta Hermannová, Marek Vančo

Požiadavka investora bola umiestniť na školský pozemok samostatný objekt, ktorý by urbanisticky vhodne dopĺňal už existujúce dve krídla školy, saturoval požiadavky narastajúceho počtu študentov a vytvoril dôstojný hlavný nástup do medzinárodnej školy. Dôležitou podmienkou bolo prepojenie novej a starej školy. Lokalitný program požadoval umiestniť do novostavby priestrannú vstupnú halu, jedáleň, učebne s príslušenstvom, ,,coworking-ové" zóny, dve telocvične, ktoré je možné navzájom prepojiť do jednej veľkej ,,NBA" telocvične, ktorá by mala plniť aj funkciu zhromažďovacieho priestoru so zásuvným hľadiskom. Pre splnenie stavebného programu bolo potrebné štyri moduly učebného traktu nad prízemím vykonzolovať nad bežeckú dráhu. Súčasťou návrhu je aj exteriérové átrium so zeleňou a vodnou plochou a tiež nástupný priestor pre študentov so zeleňou a lavičkami.

Architektonický výraz novej budovy školy dotvárajú vysunuté hmoty objektu na stĺpoch nad hlavným vstupom a atletickou dráhou. Spolu s pravideľným rastrom hliníkových okien a jemným keramickým obkladom fasády nová budova získava elegantný nadčasový vzhľad.

Projekty / BISB Bratislava - Nová budova školy pre 2. stupeň a I
Projekty / BISB Bratislava - Nová budova školy pre 2. stupeň a I
Projekty / BISB Bratislava - Nová budova školy pre 2. stupeň a I
Projekty / BISB Bratislava - Nová budova školy pre 2. stupeň a I
Projekty / BISB Bratislava - Nová budova školy pre 2. stupeň a I

Bývanie

Administratíva

Obchody a služby

Panorama City Showroom
Interiér predajne Enrico Fashion
Interiér predajne Big Mama's
Obchodné centrum Carrefour, Nitra
Carrefour v OC Polus, Bratislava
Carrefour v OC Cassovia, Košice
Carrefour v OC Danubia, Bratislava

Školstvo

Priemysel

Urbanizmus

Urbanistická zóna Pasienky, Bratislava
Obytný súbor v Zlatých Moravciach

Interiér