P - T, s.r.o.
 

Projekty

Alfa-Beta – administratíva, Bratislava

Miesto: Einsteinova ul., Bratislava, Slovensko
Čistá prenajímateľná plocha: 22 623 m2
Stupeň ukončenia projektu: architektonická štúdia 2008
Architekti: Juraj Hermann, Daniel Mikunda, Daniel Růžička, Lenka Gáliková, Michal Smolec, Helena Vojtková

Celomestské centrum Alfa-Beta sa má nachádzať na parcele hraničiacej s vyťaženou rýchlostnou komunikáciou. Vnímanie budov z rýchlostných komunikácií býva zväčša obmedzené na zachytenie väčších hmôt a celkového pôsobenia fasádnych textúr. Práve z tohto fenoménu bolo odvodené tvarovanie vonkajšieho plášťa budovy, ktorý sa stal výrazným, celistvým, pásovým. Dve samostatné hranolové budovy s odstupom 20m budú navyše zo strany rýchlostnej komunikácie po celej výške prepojené sklenou stenou a tak bude celistvosť ešte umocnená. Takto zvolené tvarovanie umožní splniť požiadavku investora na nízke náklady, maximálne využiť potenciál pozemku a pritom poskytnúť určitý stupeň priestorového komfortu pre budúcich klientov, pre ktorých sa nadštandardne atraktívnym spoločným priestorom stane práve nádvorie medzi dvoma budovami, chránené pred hlukom a poveternostnými podmienkami protihlukovou stenou a kontrastne tvarovanou pergolou.

Alfa-Beta – administratívna budova, Bratislava
Alfa-Beta – administratívna budova, Bratislava
Alfa-Beta – administratívna budova, Bratislava

Bývanie

Administratíva

Obchody a služby

Panorama City Showroom
Interiér predajne Enrico Fashion
Interiér predajne Big Mama's
Obchodné centrum Carrefour, Nitra
Carrefour v OC Polus, Bratislava
Carrefour v OC Cassovia, Košice
Carrefour v OC Danubia, Bratislava

Školstvo

Priemysel

Urbanizmus

Urbanistická zóna Pasienky, Bratislava
Obytný súbor v Zlatých Moravciach

Interiér