P - T, s.r.o.
 

Projekty

Bytový dom Monte Verde, Bratislava

Miesto: Sabinovská ul., Bratislava – Ružinov, Slovensko 
Klient: Urbicom, a. s., Dr. Vl. Klementisa 10, 821 02 Bratislava
Celková plocha riešeného územia: 5 764 m2
Celková úžitková plocha: 12 540 m2
Celkový počet bytov: 63
Stupeň ukončenia projektu: Dokumentácia pre územné rozhodnutie 2009, zmena 2011
Generálny projektant: P-T, spol. s r. o. - Juraj Hermann, Lenka Halinárová, Janka Kramáriková, Daniel Růžička, Martin Medlen, Daniel Mikunda, Patrik Pavlásek, Jana Valachovičová

Miesto navrhovanej výstavby sa nachádza v bratislavskej mestskej časti Ružinov, v blízkosti Štrkoveckého jazera, na sídlisku vybudovanom v sedemdesiatych rokoch 20. storočia. Urbanisticko-architektonické riešenie vychádza z potreby využiť atraktívnu parcelu čo najekonomickejšie pri rešpektovaní podmienok pre denné osvetlenie a oslnenie jestvujúcich okolitých bytových objektov. Nami navrhnutá zástavba hmotovo oživuje priestor a vytvára možnosť pre všetkých svojich nových obyvateľov využívať atraktívny výhľad na Štrkovecké jazero. Architektonickým zámerom zvolenej koncepcie bolo vytvoriť zaujimavú hmotu, ktorá by nenarúšala mierku prostredia. Tvarovanie domu vychádza z geometrickej kompozície, kde sa natáčaním časti fasád vytvárajú proporčné bloky, pričom jednotlivé bloky majú v sebe vykrojené objemy lodžií. Fasáda tak bude využívať rôzne uhly dopadu slnečných lúčov a vytvárať tak hru svetla a tieňa. Touto koncepciou vzniká dynamický celok, ktorý pôsobí ako zelený vrch ustupujúcich terás, na ktorých budú pestované kroviny a byliny s rôznym vyznením počas meniacich sa ročných období. Odtiaľ je názov Monte Verde – zelený vrch. Dominantou hmotovo-priestorovej koncepcie bude najvyšší severný blok. V kontraste s touto hlavnou časťou objemu stavby vytvára parter a poschodie jednoduchú horizontálnu podnož.

2009_Monte Verde
2009_Monte Verde
2009_Monte Verde
2009_Monte Verde
2009_Monte Verde
2009_Monte Verde
2009_Monte Verde
2009_Monte Verde

Bývanie

Administratíva

Obchody a služby

Panorama City Showroom
Interiér predajne Enrico Fashion
Interiér predajne Big Mama's
Obchodné centrum Carrefour, Nitra
Carrefour v OC Polus, Bratislava
Carrefour v OC Cassovia, Košice
Carrefour v OC Danubia, Bratislava

Školstvo

Priemysel

Urbanizmus

Urbanistická zóna Pasienky, Bratislava
Obytný súbor v Zlatých Moravciach

Interiér