P - T, s.r.o.
 

Projekty

Polus City Center, Bratislava

Miesto: Vajnorská ul., Bratislava - Nové mesto, Slovensko
Klient: Polus, a. s.
Prenajímateľná plocha: obchody cca 65 000 m2 , kancelárie cca 45 000 m2
Stupeň ukončenia projektu: realizácia 2001
Architektonická koncepcia: Adamson Associatess Architects, Ontario, Canada
Architekti: Fischers, s. r. o., Dušan Fischer a Projekt - Team Bratislava, s. r. o., Juraj Hermann

Polus City Center je najväčším a najnavštevovanejším obchodno-administratívnym centrom v Bratislave. Obsahuje 65 000 m2 prenajímateľnej obchodnej plochy, 45 000 m2 kancelárskej plochy a 1 600 parkovacích miest. Obchodné centrum je dvojpodlažné, parkovacie miesta sú situované v suteréne a na streche obchodného centra. Administratívne priestory sa nachádzajú v dvoch výškových objektoch, ktoré zároveň tvoria dominanty bratislavského Nového Mesta. Súčasťou obchodného centra je i multikino so 14 sálami a Hypermarket Carrefour s celkovou predajnou plochou 8 500 m². Nosnú konštrukciu obchodného centra tvorí železobetónový skelet v základnom module 15 x 15 m. Architektonické stvárnenie objektu bolo pozitívne prijaté odbornou i laickou verejnosťou.

Obchodné centrum Polus City Center, Bratislava
Obchodné centrum Polus City Center, Bratislava
Obchodné centrum Polus City Center, Bratislava

Bývanie

Administratíva

Obchody a služby

Panorama City Showroom
Interiér predajne Enrico Fashion
Interiér predajne Big Mama's
Obchodné centrum Carrefour, Nitra
Carrefour v OC Polus, Bratislava
Carrefour v OC Cassovia, Košice
Carrefour v OC Danubia, Bratislava

Školstvo

Priemysel

Urbanizmus

Urbanistická zóna Pasienky, Bratislava
Obytný súbor v Zlatých Moravciach

Interiér