P - T, s.r.o.
 

Projekty

Adaptácia na ul. M. R. Štefánika, Bratislava

Miesto: ul. M. R. Štefánika č. 6 a 6a, Bratislava – Staré Mesto, Slovensko
Klient: T. A. P. International, s. r. o.
Celková úžitková plocha: 1 200 m2 + 845 m2
Stupeň ukončenia projektu: realizácia 2004 - 2006
Autorský kolektív: Juraj Hermann, Patrik Pavlásek, Helena Vojtková, Beáta Hermannová, Miloš Kráner, Daniel Mikunda, Daniel Růžička, Michal Smolec, Peter Srpoň, Jana Valachovičová, Anton Havlíček

Vysoký potenciál lokality v centrálnej mestskej zóne a potenciál samotných stavieb vyvolali záujem investora o ich obnovu, zhodnotenie a zmenu funkcie z pôvodných bytových domov na administratívne priestory.

Objekty sa nachádzajú v atraktívnej časti Bratislavy, v území spadajúcom pod pamiatkovú ochranu. Uličný objekt č. 6 bol postavený koncom 19. stor. podľa plánov staviteľa Alexandra Feiglera, záhradná vila č. 6a pochádza zo začiatku 20. storočia. Oba objekty sa pred rekonštrukciou nachádzali v zdevastovanom a zlom technickom stave.

Filozofia rekonštrukcie vychádzala z rešpektu k pôvodným umeleckým hodnotám a zo snahy o minimálny zásah do cenných historických priestorov a pôvodných stavebných prvkov, pri súčasnom naplnení požiadaviek investora na maximálne zvýšenie úžitkových plôch, zabezpečenie súčasných technických požiadaviek na konštrukcie (tepelná a akustická pohoda) a vloženie náročných technológií. V objektoch sú po rekonštrukcii plnohodnotne využité aj podkrovné a pivničné priestory. Objekt č. 6 má novú prístavbu, súčasťou ktorej je aj podzemný štvorpodlažný karuselový parkovací zakladač a objekt č. 6a je nadstavaný o jedno plné podlažie. Pôvodné architektonické články (kamenné schodiská, hodnotné zámočnícke výrobky, štuky, kazetové obloženia okien, dvere, pôvodné dlažby) boli náročne a komplexne obnovené. Nové prvky (výťahy, sociálne zariadenia, interiér podkroví, podhľady s technológiou pre vzduchotechniku, chladenie, osvetlenie, EPS, EZS...) sú jasne súdobo artikulované, len v historických priestoroch na 1. a 2. nadzemnom podlaží sa podriaďujú pôvodnej architektúre. Súčasťou rekonštrukcie bola aj celková obnova záhrady. Areál dnes tvorí ucelený historický priestor.

Adaptácia objektov na ul. M. R. Štefánika č. 6 a 6a, Bratislava
Adaptácia objektov na ul. M. R. Štefánika č. 6 a 6a, Bratislava
Adaptácia objektov na ul. M. R. Štefánika č. 6 a 6a, Bratislava
Adaptácia objektov na ul. M. R. Štefánika č. 6 a 6a, Bratislava
Adaptácia objektov na ul. M. R. Štefánika č. 6 a 6a, Bratislava
Adaptácia objektov na ul. M. R. Štefánika č. 6 a 6a, Bratislava
Adaptácia objektov na ul. M. R. Štefánika č. 6 a 6a, Bratislava
Adaptácia objektov na ul. M. R. Štefánika č. 6 a 6a, Bratislava
Adaptácia objektov na ul. M. R. Štefánika č. 6 a 6a, Bratislava
Adaptácia objektov na ul. M. R. Štefánika č. 6 a 6a, Bratislava
Adaptácia objektov na ul. M. R. Štefánika č. 6 a 6a, Bratislava
Adaptácia objektov na ul. M. R. Štefánika č. 6 a 6a, Bratislava
Adaptácia objektov na ul. M. R. Štefánika č. 6 a 6a, Bratislava
Adaptácia objektov na ul. M. R. Štefánika č. 6 a 6a, Bratislava
Adaptácia objektov na ul. M. R. Štefánika č. 6 a 6a, Bratislava
Adaptácia objektov na ul. M. R. Štefánika č. 6 a 6a, Bratislava
Adaptácia objektov na ul. M. R. Štefánika č. 6 a 6a, Bratislava
Adaptácia objektov na ul. M. R. Štefánika č. 6 a 6a, Bratislava

Bývanie

Administratíva

Obchody a služby

Panorama City Showroom
Interiér predajne Enrico Fashion
Interiér predajne Big Mama's
Obchodné centrum Carrefour, Nitra
Carrefour v OC Polus, Bratislava
Carrefour v OC Cassovia, Košice
Carrefour v OC Danubia, Bratislava

Školstvo

Priemysel

Urbanizmus

Urbanistická zóna Pasienky, Bratislava
Obytný súbor v Zlatých Moravciach

Interiér