P - T, s.r.o.
 

Projekty

Hotel v Banskej Bystrici

Miesto: Kapitulská ul., Banská Bystrica, Slovensko
Klient:  Sophistic Investment, a. s., Banská Bystrica
Celková plocha riešeného pozemku: 2 841 m2
Celková úžitková plocha:  11 786 m2
Celkový počet hotelových izieb: 110 izieb a 6 apartmánov
Stupeň ukončenia projektu: Súťažný návrh, 2010
Autorský kolektív: Juraj Hermann, Patrik Pavlásek, Daniel Růžička, Beáta Hermannová, Janka Kramáriková, Martin Medlen

Cieľom nášho urbanisticko-architektonického riešenia je nadviazať na historické hodnoty lokality a zachovaných stavebných artefaktov minulosti v podobe zvyškov stredovekého hradobného systému. Jeho neodmysliteľnou súčasťou boli strážne veže a vstupné brány do mesta, z ktorých sa zachovala neďaleká Mäsiarska bašta. My sme sa rozhodli nadviazať na tieto hodnoty, a sceliť urbanisticky rozorvaný priestor svojbytnou hmotou nového hotela so štyrmi rovnocennými fasádami, ktoré akoby vyrastajú z pôvodných hradieb. Takto bude hotel pôsobiť ako reminiscencia na hodnoty minulosti, a zároveň ako malý urbanistický blok, ktorý jednoznačne dopovie všetky priečelia dotknutých ulíc a námestia s pamätníkom SNP. Názov hotela by preto mohol znieť „Nová bašta“.

2010_Hotel v BB
2010_Hotel v BB
2010_Hotel v BB
2010_Hotel v BB
2010_Hotel v BB
2010_Hotel v BB
2010_Hotel v BB
2010_Hotel v BB

Bývanie

Administratíva

Obchody a služby

Panorama City Showroom
Interiér predajne Enrico Fashion
Interiér predajne Big Mama's
Obchodné centrum Carrefour, Nitra
Carrefour v OC Polus, Bratislava
Carrefour v OC Cassovia, Košice
Carrefour v OC Danubia, Bratislava

Školstvo

Priemysel

Urbanizmus

Urbanistická zóna Pasienky, Bratislava
Obytný súbor v Zlatých Moravciach

Interiér