P - T, s.r.o.
 

Projekty

Rekonštrukcia BISB, Pekníkova ul., Bratislava

Miesto stavby Pekníkova ul., Bratislava
Klient The British International School, Bratislava
Stupeň ukončenia projektu realizácia, 2016
Kapacita zariadenia 84 detí
Autorský kolektív Beáta Hermannová, Jana Valachovičová

V areále objektov The British International School v bratislavskej Dúbravke sme naprojektovali komplexnú rekonštrukciu objektu materskej škôlky, a to najmä interiérových priestorov. Prestavba podstatne zvýšila komfort pre všetkých užívateľov aj návštevníkov škôlky pri udržaní minimálnych investičných nákladov. Elegantným riešením bolo zastrešenie centrálneho átria.   

Vo výtvarnom zámere boli použité korporátne farby školy, a to na priečeliach stavby i v interiéroch. Ladenie zvolených farebných tónov pritom vytvorilo akési univerzálne prostredie pre nábytok, objednávaný klientom.

Projekty / Interiér BISB, Dolinského ul., Bratislava
Projekty / Interiér BISB, Dolinského ul., Bratislava
Projekty / Interiér BISB, Dolinského ul., Bratislava
Projekty / Interiér BISB, Dolinského ul., Bratislava
Projekty / Interiér BISB, Dolinského ul., Bratislava
Projekty / Interiér BISB, Dolinského ul., Bratislava
Projekty / Interiér BISB, Dolinského ul., Bratislava
Projekty / Interiér BISB, Dolinského ul., Bratislava
Projekty / Interiér BISB, Dolinského ul., Bratislava
Projekty / Interiér BISB, Dolinského ul., Bratislava
Projekty / Interiér BISB, Dolinského ul., Bratislava
Projekty / Interiér BISB, Dolinského ul., Bratislava

Bývanie

Administratíva

Obchody a služby

Panorama City Showroom
Interiér predajne Enrico Fashion
Interiér predajne Big Mama's
Obchodné centrum Carrefour, Nitra
Carrefour v OC Polus, Bratislava
Carrefour v OC Cassovia, Košice
Carrefour v OC Danubia, Bratislava

Školstvo

Priemysel

Urbanizmus

Urbanistická zóna Pasienky, Bratislava
Obytný súbor v Zlatých Moravciach

Interiér