P - T, s.r.o.
 

Projekty

Adaptácia objektu Merius, Bratislava

Miesto: Šoltésovej ul. 12, Bratislava, Slovensko
Klient: T. A. P. International, s. r. o. 
Náklady: 62 mil. Sk
Celková úžitková plocha:  1 800 m2
Stupeň ukončenia projektu: realizácia 1999 - 2000
Architekti: Juraj Hermann, Patrik Pavlásek, Helena Vojtková, Beáta Hermannová

Adaptácia pôvodného bytového domu na administratívu pozostávala nielen z rekonštrukcie existujúceho objektu, ale aj z jeho strešnej nadstavby a dvorovej dostavby, vrátane dvoch podlaží podzemných garáží so zelenou strechou. Navrhovaná administratívna budova vytvorila nové prenajímateľné administratívne priestory s európskym štandardom vnútorného vybavenia. Celková úžitková plocha sa zdvojnásobila z 900 na 1 800 m2. Nadstavba mala súčasným tvaroslovím aj navonok evokovať zmenenú funkčnú náplň objektu i jeho prevádzkový a technický štandard. Výsledné riešenie necháva vyniknúť architektonickú hodnotu pôvodnej uličnej fasády.

Adaptácia objektu Merius, Bratislava
Adaptácia objektu Merius, Bratislava
Adaptácia objektu Merius, Bratislava
Adaptácia objektu Merius, Bratislava
Adaptácia objektu Merius, Bratislava

Bývanie

Administratíva

Obchody a služby

Panorama City Showroom
Interiér predajne Enrico Fashion
Interiér predajne Big Mama's
Obchodné centrum Carrefour, Nitra
Carrefour v OC Polus, Bratislava
Carrefour v OC Cassovia, Košice
Carrefour v OC Danubia, Bratislava

Školstvo

Priemysel

Urbanizmus

Urbanistická zóna Pasienky, Bratislava
Obytný súbor v Zlatých Moravciach

Interiér