P - T, s.r.o.
 

Projekty

Súbor Prístavná, Bratislava

Miesto:  Prístavná ul., Bratislava, Slovensko
Klient:  Kalos, s.r.o., Lamačská 3, Bratislava
Celková plocha riešeného územia: 17 558,5 m2
Celková úžitková plocha I. etapy: 37 490,0 m2
Celková úžitková plocha II. etapy: 70 810,0 m2
Stupeň ukončenia projektu: architektonická štúdia, 2010
Autorský kolektív: Juraj Hermann, Daniel Růžička, Martin Medlen, Daniel Mikunda, Patrik Pavlásek, Janka Kramáriková

Pre súkromného investora sme spracovali overovaciu štúdiu adiministratívnych budov na pozemku v blízkosti Prístavného mosta v Bratislave. Menšia z nich mala ako prvá etapa výstavby komplexu slúžiť ako centrála štátom zriadenej spoločnosti, druhá etapa mala doplniť ponuku prenajímateľných kancelárskych priestorov na realitnom trhu.

Oba objekty spolu vytvorili kompozične atraktívny koncept, ktorý aktívne reaguje na oblúk estakády diaľničného mosta, a pokoj kancelárskeho života dáva vertikálami objemov vežových objektov do kontrastu s dynamikou dopravnej tepny.

2010_Pristavna
2010_Pristavna
2010_Pristavna
2010_Pristavna
2010_Pristavna
2010_Pristavna
2010_Pristavna
2010_Pristavna

Bývanie

Administratíva

Obchody a služby

Panorama City Showroom
Interiér predajne Enrico Fashion
Interiér predajne Big Mama's
Obchodné centrum Carrefour, Nitra
Carrefour v OC Polus, Bratislava
Carrefour v OC Cassovia, Košice
Carrefour v OC Danubia, Bratislava

Školstvo

Priemysel

Urbanizmus

Urbanistická zóna Pasienky, Bratislava
Obytný súbor v Zlatých Moravciach

Interiér