P - T, s.r.o.
 

Projekty

Lakeside Office Park, Bratislava

Miesto: ul. Vajnorská - Tomášikova, Bratislava, Slovensko
Klient: Trigranit Development Slovakia, s. r. o.
Celková plocha riešeného územia: 1,29 Ha
Prenajímateľná plocha administratívy: cca 100 000 m2
Celková úžitková plocha I. Etapy: 41 500 m2
Plocha administratívy v I. Etape: 20 900 m2
Stupeň ukončenia projektu: realizácia I. etapy 2007 - 2008
Architektonická koncepcia: Adamson Associates Architects, Ontario - Kanada
Generálny projektant:  P-T, spol. s r. o. - Juraj Hermann, Michal Smolec, Patrik Pavlásek, Peter Srpoň, Daniel Mikunda, Daniel Růžička, Michal Smolec, Lenka Gáliková, Anton Havlíček, Jana Valachovičová

Komplex Lakeside Office Park, umiestnený v mestskom obvode Nové Mesto v Bratislave, ponúka inovačné a moderné priestory, vybavenosť a kvalitu životného prostredia pre vrcholné slovenské a medzinárodné spoločnosti. Lokalita ponúka mimoriadne dobrý prístup všetkými druhmi dopravy. Komplex je osadený na na križovatke dvoch hlavných komunikačných tepien, ulíc Vajnorská a Tomášikova. Projektový tím Adamson Associates Architects v spolupráci s P-T a Copijn Landscape architects Utrecht sa spojili s investorom – spoločnosťou TriGranit Slovakia s cieľom dopracovať detaily a vybudovať jeden z inovačných kancelárskych komplexov v strednej Európe. Vybudovanie komplexu bolo navrhnuté do štyroch etáp, zodpovedajúcich štyrom vežovým administratívnym budovám, ktoré mali po dobudovaní tvoriť jeden kompaktný celok. Spoločná podnož s garážami a priestormi služieb bola navrhnutá ako naklonený park.

Administratívny blok vybudovaný v I. etape je zľahka nasadený na základňu na stĺpoch s rozsiahlym presklením, aby sa zdôraznilo pokračovanie svahu a jeho prepojenie s interiérom budovy. Hmotovo-priestorová skladba objektu umožňuje budúcim nájomcom rôzne usporiadanie pracovísk okolo jadier na jednotlivých podlažiach. Spôsob, ako je budova na pozemku osadená a rozmanitosť, s akou bude navzájom prepojená s budúcimi etapami, sú hlavnými prostriedkami na vytvorenie bohatého množstva priehľadov smerom z vnútra von, ako aj z okolitých plôch a prístupových ciest smerom do vnútra. Sklená základňa veže má podlubie, ktoré bude pokračovať do kaskádovitých terás, na ktorých je plánovaná občianska vybavenosť.

2008_Lakeside office
2008_Lakeside office
2008_Lakeside office

Bývanie

Administratíva

Obchody a služby

Panorama City Showroom
Interiér predajne Enrico Fashion
Interiér predajne Big Mama's
Obchodné centrum Carrefour, Nitra
Carrefour v OC Polus, Bratislava
Carrefour v OC Cassovia, Košice
Carrefour v OC Danubia, Bratislava

Školstvo

Priemysel

Urbanizmus

Urbanistická zóna Pasienky, Bratislava
Obytný súbor v Zlatých Moravciach

Interiér