P - T, s.r.o.
 

Projekty

Panorama City - II. etapa

Miesto: Pribinova – Čulenova, Bratislava, Slovensko
Klient: J&T Real Estate, a. s.
Celková plocha riešeného územia: 14 785 m2
Celková úžitková plocha objektov: 50 744 m2
Prenajímateľná plocha administratívy: 25 984 m2
Stupeň ukončenia projektu: architektonická štúdia, 2012
Generálny projektant: P – T, spol. s r. o. - Juraj Hermann,
Daniel Růžička, Daniel Mikunda, Martin Medlen, Patrik Pavlásek, Jana Valachovičová

Túto štúdiu sme pripravili do vyzvanej architektonickej súťaže, podľa nového zadania investora pre formovanie druhej etapy výstavby komplexu Panorama City. Prezentovali sme jasný koncept dvoch jednoduchých hmôt, ktorý koncepčne i kompozične vhodne dopĺňa 1. etapu výstavby. Prvej etape dominuje dvojica výškových obytných veží, v našom návrhu je ich pendantom dvojica horizontálnych, navzájom podobných administratívnych budov s dvojicou vnútorných átrií. Zvolené riešenie považujeme za tzv. otvorený koncept, ktorý umožňuje jeho ďalší vývoj. Bol konzultovaný so špecialistom na ekologické budovy, a vzhľadom na kompaktnú formu a optimálne riešenie denného osvetlenia v administratívnych priestoroch je vhodný po splnení ostatných technických kritérií i na získanie certifikátov trvalej udržateľnosti v zmysle hodnotení BREEAM a LEED. Koncept umožňuje v budúcnosti na základe dodatočného rozhodnutia klienta prekryť jedno alebo obe átriá a popri zlepšení celkovej energetickej bilancie budovy rozšíriť komerčnú plochu parteru.

Dispozične kompaktná plocha typického administratívneho podlažia oboch budov poskytuje až cca 3000m2 kancelárskej plochy, ktorú je možné vďaka vhodnému rozmiestneniu vertikálnych komunikačných jadier rozdeliť až na osem samostatných kancelárskych celkov.

Dominantné horizontálne členenie fasád sa snaží nadviazať na riešenie fasády Toweru 115, ako i na prevládajúce horizontálne členenie fasád obytných veží a ich podnože tak, aby celý komplex budov vzájomne harmonizoval a vytváral jeden urbanistický celok.

V urbanistickom riešení náš návrh jasnou konfiguráciou navrhovaných administratívnych budov A a B k existujúcemu Toweru 115 a 1. etape Panorama City vytvára pred Towerom 115 ústredné námestie s kompozičným akcentom – fontánou. Zároveň je týmto riešením formovaný systém troch peších ulíc, ktoré sa križujú na centrálnom námestí. Tento návrh rešpektuje doterajšiu históriu vývoja projektu Panorama City, reprezentovanú dvoma obytnými vežami trojuholníkového pôdorysu a zachováva v pôdoryse akúsi kultúrnu stopu silnej geometrie pôvodného návrhu Ricarda Bofilla. Systém vnútorných pasáží, podlubia a dvoch presklených pergol umožňuje prepojiť suchou nohou všetky objekty 1. a 2. etapy Panorama City, a pritom umožňuje ich vzájomnú oddeliteľnosť a majetkovo-právnu nezávislosť.

Projekty / Panorama City - II. etapa
Projekty / Panorama City - II. etapa
Projekty / Panorama City - II. etapa
Projekty / Panorama City - II. etapa

Bývanie

Administratíva

Obchody a služby

Panorama City Showroom
Interiér predajne Enrico Fashion
Interiér predajne Big Mama's
Obchodné centrum Carrefour, Nitra
Carrefour v OC Polus, Bratislava
Carrefour v OC Cassovia, Košice
Carrefour v OC Danubia, Bratislava

Školstvo

Priemysel

Urbanizmus

Urbanistická zóna Pasienky, Bratislava
Obytný súbor v Zlatých Moravciach

Interiér