P - T, s.r.o.
 

Projekty

Bytové domy Pri Šajbách, Bratislava

Miesto: Bratislava – Rača, Slovensko
Klient: Bytové družstvo Stavoservis, š. p.
Stupeň ukončenia projektu: realizácia 1996-2002
Architekti: Juraj Hermann, Helena Vojtková, Patrik Pavlásek

Zámerom investora bolo dobudovať jestvujúce panelové sídlisko Pri Šajbách nízkorozpočtovými objektami poskytujúcimi najmä malometrážne tzv. štartovacie byty. Dostavba sídliska pozostáva z návrhu a realizácie troch typovo odlišných objektov. Objekt A je samostatne stojaci bytový dom s 30-timi malometrážnymi bytmi, objekt B je dostavbou prieluky medzi pôvodnými panelovými domami so 48-mymi bytmi a objekt C je vežový bytový dom s 35-timi bytmi. Realizácia sleduje celkové oživenie sídliska zo začiatku 80-tych rokov a naznačuje cestu hľadania progresívnych cenovo-dostupných foriem bývania.

Bytové domy Pri Šajbách, Bratislava
Bytové domy Pri Šajbách, Bratislava
Bytové domy Pri Šajbách, Bratislava
Bytové domy Pri Šajbách, Bratislava
Bytové domy Pri Šajbách, Bratislava
Bytové domy Pri Šajbách, Bratislava
Bytové domy Pri Šajbách, Bratislava
Bytové domy Pri Šajbách, Bratislava

Bývanie

Administratíva

Obchody a služby

Panorama City Showroom
Interiér predajne Enrico Fashion
Interiér predajne Big Mama's
Obchodné centrum Carrefour, Nitra
Carrefour v OC Polus, Bratislava
Carrefour v OC Cassovia, Košice
Carrefour v OC Danubia, Bratislava

Školstvo

Priemysel

Urbanizmus

Urbanistická zóna Pasienky, Bratislava
Obytný súbor v Zlatých Moravciach

Interiér