P - T, s.r.o.
 

Projekty

Vydrica, Bratislava

Miesto: Podhradie, Bratislava – Staré Mesto, Slovensko
Klient: ZILLION a. s. 
Celková plocha bytov:  8 640 m2
Celková plocha hotela: 11 285 m2
Stupeň ukončenia projektu: medzinárodná architektonická súťaž 2007, mimoriadna odmena
Architekti: Juraj Hermann, Lenka Gáliková, Daniel Růžička, Janka Kramáriková, Patrik Pavlásek

Mestské obytné bloky s hotelom V5-V7 vo Vydrici v bratislavskom Podhradí boli ako jeden z 5 celkov predmetom verejnej súťaže, ktorá bola vďaka svojej jedinečnej polohe odbornou i laickou verejnosťou ostro sledovaná. Náš návrh bol odbornou porotou vďaka „odvážnej myšlienke narušenia schémy územného plánu zóny“ ocenený mimoriadnou odmenou. Koncept troch hmôt, kolmo preložených na dvoch spodných pozdĺžne orientovaných podlažiach mal do novonavrhovaného a prevažne nezastavaného územia vniesť dynamiku, súčasnosť, diferencované priestory a splniť pritom náročné ekonomické požiadavky investorov a regulatívne požiadavky mesta vyplývajúce predovšetkým z pamiatkárskych nárokov na toto územie. Zatiaľ čo hmoty v prvých dvoch podlažiach boli navrhnuté v zaregulovaných stopách, čím logicky umožnili zachovanie vrstevnicovej ulice a vytvárali dobré možnosti pre vjazdy autom a pešie vstupy do budov, otočené vyššie podlažia (terasovito usporiadané) zas mali výrazne podporiť optické previazanie s hradným bralom, ktoré bolo pre toto územie v histórii tak príťažlivé. Vďaka čiastočnej zmene orientácie zo zaregulovanej pozdĺžnej severo-južnej na východo-západnú a vďaka „opretiu“ budov do kopca krátkou časťou fasády došlo k celkovému uvoľneniu väčšej časti dlhých fasád pre umiestnenie väčšieho počtu bytov a vytvorili sa podmienky pre ich lepšie prirodzené presvetlenie, prevetranie a kvalitnejšie dispozičné usporiadanie.

Návrh mestských obytných blokov s hotelom V5-V7 – Vydrica, Brati
Návrh mestských obytných blokov s hotelom V5-V7 – Vydrica, Brati
Návrh mestských obytných blokov s hotelom V5-V7 – Vydrica, Brati
Návrh mestských obytných blokov s hotelom V5-V7 – Vydrica, Brati
Návrh mestských obytných blokov s hotelom V5-V7 – Vydrica, Brati
Návrh mestských obytných blokov s hotelom V5-V7 – Vydrica, Brati
Návrh mestských obytných blokov s hotelom V5-V7 – Vydrica, Brati

Bývanie

Administratíva

Obchody a služby

Panorama City Showroom
Interiér predajne Enrico Fashion
Interiér predajne Big Mama's
Obchodné centrum Carrefour, Nitra
Carrefour v OC Polus, Bratislava
Carrefour v OC Cassovia, Košice
Carrefour v OC Danubia, Bratislava

Školstvo

Priemysel

Urbanizmus

Urbanistická zóna Pasienky, Bratislava
Obytný súbor v Zlatých Moravciach

Interiér