P - T, s.r.o.
 

Projekty

Dostavba hotela Crowne Plaza

Miesto: Hodžovo nám. - Obchodná ul., Bratislava, Slovensko
Klient:  Best Hotel Properties, a. s., Hodžovo nám. 2, Bratislava
Celková plocha riešeného územia: cca 6 200 m2
Celková úžitková plocha prestavby hotela: 2 757,7 m2
Celková úžitková plocha novej prístavby: 5 842,1 m2
Stupeň ukončenia projektu: architektonická štúdia, 2011 
Autorský kolektív: Juraj Hermann, Patrik Pavlásek, Martin Medlen, Daniel Růžička, Daniel Mikunda, Janka Kramáriková

Vo viacerých variantoch sme pre súkromného investora spracovali architektonickú štúdiu zhodnotenia spodných podlaží hotela a voľného pozemku na Obchodnej ul. v centre hlavného mesta. Cieľom preverovania na plochách 1. a 2. suterénu v jestvujúcom objekte hotela bolo zvýšenie množstva obchodovateľných priestorov. Zadaním pre prístavbu bol deklarovaný záujem investora o doplnenie novej funkcie k hotelovému komplexu – obchodného domu v uličnom nároží Obchodnej a Poštovej ulice, vrátane podzemných parkovacích miest.

Pre výtvarné vyjadrenie sme zvolili formu novotvaru, ktorá bude v kontraste s postmodernou architektúrou hotela. Fasády sú navrhnuté tak, aby sa vnútorný život nakupujúcich stal súčasťou scenérie uponáhľanej rušnej ulice centrálneho mesta. Zároveň večerná iluminácia prináša nové vizuálne

2011_Hotel Crowne Plaza
2011_Hotel Crowne Plaza
2011_Hotel Crowne Plaza

Bývanie

Administratíva

Obchody a služby

Panorama City Showroom
Interiér predajne Enrico Fashion
Interiér predajne Big Mama's
Obchodné centrum Carrefour, Nitra
Carrefour v OC Polus, Bratislava
Carrefour v OC Cassovia, Košice
Carrefour v OC Danubia, Bratislava

Školstvo

Priemysel

Urbanizmus

Urbanistická zóna Pasienky, Bratislava
Obytný súbor v Zlatých Moravciach

Interiér