P - T, s.r.o.
 

Projekty

Bohoslovecká fakulta UK, Bratislava

Miesto: Sliačska ul. Bratislava - Rača, Slovensko
Klient: Rímskokatolícka cirkev, Bratislavsko - Trnavská diecéza
Predpokladané náklady: 573 mil. Sk 
Stupeň ukončenia projektu: súťažný návrh 2002, 2. miesto
Architekti: Juraj Hermann, Helena Vojtková, Daniel Růžička, Peter Srpoň, Michal Smolec, Daniel Mikunda, Miloš Kráner, Patrik Pavlásek 

Urbanistický návrhnovostavby Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulty UK a kňazského seminára vychádza z maximálneho rešpektovania prírodných daností prostredia. V návrhu bola plne rešpektovaná hranica súvislého lesného porastu. Navrhnutý koncept umožňoval logické radenie funkčných celkov terasovito za sebou: fakulta - seminár - ubytovanie rádových sestier. Dopravné riešenie využívalo Krahulčiu ulicu ako obslužnú komunikáciu celého areálu. Bol zvolený striedmy a čistý architektonický výraz objektov, priznával funkciu jednotlivých priestorov. Sakrálne priestory boli stvárnené náročnejšie, aby zvýraznili svoj spirituálny význam v rámci celého komplexu. Konštrukčné riešenie malo byť tradičné, bez nárokov na finančne náročné konštrukcie, s použitím minimálneho druhového množstva materiálov. Všetky vonkajšie dlažby ako i podlahy v spoločných priestoroch boli navrhnuté z prírodného kameňa z domácej proveniencie. Vonkajšie i vnútorné steny a stropy mali byť povrchovo upravenéhladkou bielou omietkou, okenné a dverné výplne mali byť z dreva. To všetko malo symbolizovať čistotu a prostotu, stotožnenie sa s okolitým prírodným prostredím.

Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského a kňa
Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského a kňa
Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského a kňa
Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského a kňa
Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského a kňa

Bývanie

Administratíva

Obchody a služby

Panorama City Showroom
Interiér predajne Enrico Fashion
Interiér predajne Big Mama's
Obchodné centrum Carrefour, Nitra
Carrefour v OC Polus, Bratislava
Carrefour v OC Cassovia, Košice
Carrefour v OC Danubia, Bratislava

Školstvo

Priemysel

Urbanizmus

Urbanistická zóna Pasienky, Bratislava
Obytný súbor v Zlatých Moravciach

Interiér