P - T, s.r.o.
 

Projekty

Autofórum vo Volkswagen Bratislava

Miesto: ul. J. Jonáša, Bratislava, Slovensko
Klient:  Volkswagen Slovakia, a. s. 
Celková zastavaná plocha:  1 889,7 m2
Celková úžitková plocha objektu: 2 092,4 m2
Stupeň ukončenia projektu: architektonická štúdia v dvoch variantoch, 2013
Autorský kolektív: Juraj Hermann, Daniel Růžička, Marek Vančo, Daniel Mikunda

Architektonický návrh bol spracovaný pre posúdenie možnosti rozšírenia budovy AUTOFÓRA v areále výrobného závodu Volkswagen v Bratislave. Celá expozícia má prezentovať 10 až 15 vozidiel koncernu, čomu boli prispôsobené všetky ďalšie funkčno-prevádzkové požiadavky na objekt. Prístavba k jestvujúcej stavbe je navrhnutá ako jeden halový priestor bez vnútorných stĺpov, aby bolo možné flexibilne meniť expozíciu.

V odporúčanej prvej alternatíve sú zo schodiska, galérie mezanínu a zasadačky na mezaníne umožnené atraktívne pohľady do halového priestoru na expozíciu, prípadne na spoločenské eventy, ktoré by sa tu mohli konať. Na mezaníne sú ešte situovaná kancelária pre pracovníkov, ktorí sú dnes umiestnení v oceľovej prístavbe existujúceho objektu. Značná pozornosť bola v návrhu venovaná prirodzenému i umelému osvetleniu objektu Autofóra. Novonavrhované zasklené steny existujúceho objektu aj novej prístavby majú byť chránené pred prehrievaním od priameho slnečného žiarenia pomocou markíz, ktoré zároveň zjednotia oba objekty a vytvoria ochranu nového vstupu do objektu pred dažďom a snehom. Svetlíky na streche sú z južnej strany vytvorené z fotovoltaických panelov, ktoré budú nabíjať cez deň akumulátory. Z nich budú napájané LED diodové svietidlá nasvetľujúce vo večerných hodinách svetlíky nepriamym svetlom. Takéto riešenie, okrem toho že je ekologické a ekonomické, vytvorí dojem prirodzeného osvetlenia aj vo večerných hodinách.

Cieľom návrhu dostavby existujúceho autofóra v druhej alternatíve bolo spojiť novú prístavbu s existujúcim objektom do jednoliateho celku pomocou novej celozasklenej fasády. Tá sa otvára pre pozorovateľa z najviac exponovaných strán – južnej a západnej. Nový vzhľad autofóra s celozasklenou fasádou tak stojí v príjemnom protiklade k plným fasádam existujúcich výrobných hál, „otvára“ sa okoliu a pozýva k obhliadke vystavovaných exponátov. Pôvodné prevádzkové riešenie zostalo zachované, v pristavanej časti okrem výstavného priestoru pribudlo zázemie pre cathering.

2013_Autoforum VW
2013_Autoforum VW
2013_Autoforum VW
2013_Autoforum VW
2013_Autoforum VW
2013_Autoforum VW
2013_Autoforum VW
2013_Autoforum VW
2013_Autoforum VW
2013_Autoforum VW

Bývanie

Administratíva

Obchody a služby

Panorama City Showroom
Interiér predajne Enrico Fashion
Interiér predajne Big Mama's
Obchodné centrum Carrefour, Nitra
Carrefour v OC Polus, Bratislava
Carrefour v OC Cassovia, Košice
Carrefour v OC Danubia, Bratislava

Školstvo

Priemysel

Urbanizmus

Urbanistická zóna Pasienky, Bratislava
Obytný súbor v Zlatých Moravciach

Interiér