P - T, s.r.o.
 

Projekty

Obnova historickej radnice, Modra

Miesto: nám. Ľ. Štúra, Modra, Slovensko
Klient: Mestský úrad, Dukelská 38, Modra
Úžitková plocha podlaží: 4 423 m2
Stupeň ukončenia projektu: dokumentácia na realizáciu stavby 2006
Autorský kolektív: Juraj Hermann, Susann Loos, Daniel Růžička, Lenka Gáliková, Peter Srpoň, Patrik Pavlásek, Daniel Mikunda, Anton Havlíček, Jana Valachovičová
Spolupráca: Marcela Bertóková

Rekonštrukcia historickej radnice v Modre vyšla z víťazného súťažného návrhu vo verejnej súťaži. Je príkladom komunálnej investície, ktorej uvažovaným zámerom bolo integrovať verejný záujem (radnica, výstavné priestory, ľudová škola umenia, mestské múzeum) s podnikateľskými aktivitami (reštaurácia, salón malokarpatských vín). Architektonické riešenie spočívalo v pozdvihnutí pôvodných pamiatkovo chránených budov komplexu do stavu ich najhodnotnejšej etapy vývoja, pričom všetky dopĺňané prvky sú jasne priznanými novotvarmi zo súdobých materiálov. K najvýraznejším zásahom patrila prestavba západného krídla komplexu radnice na presklenú multifunkčnú sálu otvárateľnú do vnútorného nádvoria. Súčasťou celého návrhu bola aj druhá etapa rekonštrukcie radnice, ľudovej školy umenia a salónu vín. V nej sa mali vybudovať nové reprezentačné priestory pod celým nádvorím, dôstojná kancelária prvého kontaktu, reštaurácia, priestrannejšia zasadacia, sobášna a kongresová miestnosť s klimatizáciou a tiež dôstojné priestory pre expozíciu Múzea mesta Modry.

Obnova a nadstavba historickej radnice v Modre
Obnova a nadstavba historickej radnice v Modre
Obnova a nadstavba historickej radnice v Modre
Obnova a nadstavba historickej radnice v Modre
Obnova a nadstavba historickej radnice v Modre
Obnova a nadstavba historickej radnice v Modre
Obnova a nadstavba historickej radnice v Modre

Bývanie

Administratíva

Obchody a služby

Panorama City Showroom
Interiér predajne Enrico Fashion
Interiér predajne Big Mama's
Obchodné centrum Carrefour, Nitra
Carrefour v OC Polus, Bratislava
Carrefour v OC Cassovia, Košice
Carrefour v OC Danubia, Bratislava

Školstvo

Priemysel

Urbanizmus

Urbanistická zóna Pasienky, Bratislava
Obytný súbor v Zlatých Moravciach

Interiér