P - T, s.r.o.
 

Projekty

Rekonštrukcia Tower 115, Bratislava

Miesto: Pribinova ul. 25, Bratislava, Slovensko
Klient: Pribinova 25, s.r.o., Lamačská 3, Bratislava
Celková plocha riešeného územia: 6 222,5 m2
Celková úžitková plocha:  45 142,0 m2
Stupeň ukončenia projektu: realizácia 2006 - 2008
Autorský kolektív: Juraj Hermann, Patrik Pavlásek, Lenka Halinárová, Anton Havlíček, Daniel Mikunda, Daniel Růžička, Peter Srpoň, Jana Valachovičová, Michal Smolec, Janka Kramáriková

Cieľom prestavby budovy bývalého Presscentra bola premena morálne a technologicky zastaralej administratívnej budovy z polovice 80-tych rokov na modernú tzv. áčkovú administratívnu budovu, doplnenú o služby podľa súčasných potrieb, ako aj o divadelnú a koncertnú scénu. Úlohou od zadávateľa bolo, aby budova zásadne zmenila svoj vonkajší i vnútorný architektonický vzhľad, a takto sa čo najviac odpútala od svojej minulosti. Táto premena sa uskutočnila zvonka novým opláštením budovy i zvnútra novým dispozičným riešením jednotlivých podlaží, ako aj pridaním reprezentačných priestorov na streche objektu, ktoré vytvorili nový architektonický výraz celej stavby. Pri novom opláštení budovy bol na Slovensku prvýkrát použitý systém tzv. elementovej fasády, ktorý spája výhodu technicky dokonalej výroby jednotlivých elementov v dielni s rýchlou montážou na stavbe bez použitia lešenia. Autori projektu kládli veľký dôraz na architektonické členenie nového opláštenia, ktoré sa uplatňuje v diaľkových pohľadoch i v panoráme širšieho bratislavského centra. Elementy fasády spolu vytvárajú hladkú jednoliatu plochu, meniacu sa v rôznych fázach dňa podľa uhla dopadu slnečných lúčov a polohy pozorovateľa. Preto je možné niekedy vidieť celistvú zrkadliacu sa plochu, inokedy viac vnímať farebné vodorovné pásy v parapetoch. Pri riešení fasády bolo potrebné skĺbiť architektonické riešenie s technickými požiadavkami na jednoplášťovú fasádu, a zároveň dodržať prísne rozpočtové limity zadávateľa.

Pri dispozičnom riešení došlo k vytvoreniu novej vstupnej haly cez dve podlažia v osi objektu, a k vytvoreniu nezávislej obchodnej pasáže v prízemí, ktorá je prístupná i verejnosti. Redukciou technického zázemia sa podarilo sprístupniť novým schodiskom časť priestorov prvého suterénu na nové fitnes centrum. Druhé nadzemné podlažie je z časti prístupné verejnosti, v ostatnej časti sú priestory konferenčného centra a samoobslužnej reštaurácie pre administratívu. 24 administratívnych podlaží poskytuje formou veľkopriestorových ako i individuálnych kancelárií, celkovú prenajímateľnú plochu cca 31 500 m2. Pri celkovej prestavbe sa z pôvodnej budovy bývalého Presscentra zachoval iba nosný železobetónový a oceľový skelet stavby a 6 transformátorov. Všetky ostatné materiály a technologické zariadenia sú nové.

2008_Tower115
2008_Tower115
2008_Tower115
2008_Tower115
2008_Tower115
2008_Tower115
2008_Tower115
2008_Tower115
2008_Tower115
2008_Tower115
2008_Tower115
2008_Tower115

Bývanie

Administratíva

Obchody a služby

Panorama City Showroom
Interiér predajne Enrico Fashion
Interiér predajne Big Mama's
Obchodné centrum Carrefour, Nitra
Carrefour v OC Polus, Bratislava
Carrefour v OC Cassovia, Košice
Carrefour v OC Danubia, Bratislava

Školstvo

Priemysel

Urbanizmus

Urbanistická zóna Pasienky, Bratislava
Obytný súbor v Zlatých Moravciach

Interiér