P - T, s.r.o.
 

Projekty

Tower 115 - priestory pre Showroom

Miesto stavby Pribinova 25, Bratislava
Klient PRIBINOVA 25, a.s.
Celková zastavaná plocha 929 m2
Celková podlažná plocha 2481 m2
Odhadované náklady stavby 5,2 mil. Eur
Stupeň ukončenia projektu realizačný projekt, 2018
Autorský kolektív Juraj Hermann, Marek Vančo, Jana Valachovičová


Predmetom projektu bola prestavba, prístavba a nadstavba podnože existujúcej výškovej budovy Tower 115. Hlavným urbanistickým zámerom dostavby je zosúladenie doterajšej a novej stavebnej čiary na jednej z hlavných mestských tried  v centrálnej časti mesta.

Z hľadiská výtvarného bolo dôležité konzervatívnymi nadčasovými prostriedkami vytvoriť priznanú hmotu prístavby a nadstavby, ktorá nenápadne, ale odvážne zapojí južnú fasádu do novo sa formujúceho južného priečelia Pribinovej ul. Hmota je tvorená pravouhlými prvkami transparentného plášťa v dvoch úrovniach tak, aby dostala hĺbku vnímaním vnútorných priestorov, čo ešte umocňujú navrhované sklenené priečky vo vnútornej dispozícií.

Prístavba slúži ako pavilón pre marketingové potreby predaja nehnuteľností investičným spoločnostiam obchodnej skupiny J&T. Nachádza sa tu vstupná hala, výstavné priestory, kancelárie a zasadačky s hygienickým zázemím.

Projekty / Tower 115 - priestory pre Showroom
Projekty / Tower 115 - priestory pre Showroom
Projekty / Tower 115 - priestory pre Showroom
Projekty / Tower 115 - priestory pre Showroom

Bývanie

Administratíva

Obchody a služby

Panorama City Showroom
Interiér predajne Enrico Fashion
Interiér predajne Big Mama's
Obchodné centrum Carrefour, Nitra
Carrefour v OC Polus, Bratislava
Carrefour v OC Cassovia, Košice
Carrefour v OC Danubia, Bratislava

Školstvo

Priemysel

Urbanizmus

Urbanistická zóna Pasienky, Bratislava
Obytný súbor v Zlatých Moravciach

Interiér