P - T, s.r.o.
 

Projekty

BBC6

Miesto Plynárenská, Bratislava
Klient Immocap Group, a.s.
Celková podlažná plocha Alt. A: 72 010 m2; Alt. B: 61 668 m2
Stupeň ukončenia projektu Vyzvaná medzinárodná súťaž, 2017
Autorský kolektív Juraj Hermann, Beáta Hermannová, Marek Vančo


Spoločnoať Immocap Group a.s. nás vyzvala do medzinárodnej súťaže na návrh business centra na dva pozemky lemujúce Plynárenskú ul. Návrh sme spracovali v dvoch architektonických konceptoch.

Alt. A: Idea vytvorenia čo najväčšej plochy typického kancelárskeho podlažia vytvára synergický efekt prepojenia oboch disponibilných pozemkov do jedného funkčného a prevádzkového celku. Presunutím parkovacích miest do podzemných a nadzemných podlaží sme vytvorili za navrhovaným centrom park pre klientov BBC5 a BBC6. Parter slúži pre vstupné priestory, jedáleň a služby, poschodia sú kancelárske. Obe časti sú prepojené oceľovým premostením na výšku dvoch kancelárskych podlaží, ktoré vytvára spoločný multifinkčný komunikačný priestor s exteriérovou zelenou relaxačnou terasou.
Architektúre objektu dominuje celozasklenná fasáda s horizontálnymi tieniacími lamelami po celom obvode budovy. Takýmto riešením objekt vytvára optický vlniaci sa efekt. 

Alt. B: Administratívna budova má vertikálny charakter. Vybratie hmoty zo severnej strany objektu umožňuje presvetlenie celého pôdorysu administratívnych podlaží v tvare U a vytvára prirodzenú ochranu proti prehriatiu navhnutému átriu. Parter slúži pre vstupné priestory a služby, parkovnie je umiestnené v podzemných a nadzemných podlažiach. Architektúra navrhnutého objektu je čistá, transparentná. Jej znakom sú diagonálne zlomy a našikmenie hmoty vrátane jej strešného ukončenia, kde šikmá atika zakrýva technické vybavenie stavby.

Projekty / BBC6
Projekty / BBC6
Projekty / BBC6
Projekty / BBC6
Projekty / BBC6

Bývanie

Administratíva

Obchody a služby

Panorama City Showroom
Interiér predajne Enrico Fashion
Interiér predajne Big Mama's
Obchodné centrum Carrefour, Nitra
Carrefour v OC Polus, Bratislava
Carrefour v OC Cassovia, Košice
Carrefour v OC Danubia, Bratislava

Školstvo

Priemysel

Urbanizmus

Urbanistická zóna Pasienky, Bratislava
Obytný súbor v Zlatých Moravciach

Interiér