P - T, s.r.o.
 

Projekty

Millennium Tower III - bytový dom

Miesto: Junácka ul., areál Polus City Center, Bratislava, Slovensko
Klient: IMMOFINANZ AG 
Celková plocha riešeného územia: 4 050 m2
Celková úžitková plocha objektov: 24 300 m2
Celkový počet bytov: 198
Stupeň ukončenia projektu: architektonická štúdia, 2010
architektonická štúdia, 2012 (1. cena vo vyzvanej súťaži) 
Generálny projektant:  P – T, spol. s r. o. - Juraj Hermann, Beáta Hermannová, Daniel Růžička, Daniel Mikunda, Martin Medlen, Patrik Pavlásek, Jana Valachovičová

Postavením tretej veže Polus City Centra v Bratislave sa má zavŕšiť realizácia pôvodného konceptu výstavby mestského obchodného centra na trojuholníkovom pôdoryse s tromi výškovými objektmi v jeho vrcholoch. Tretia veža, ktorá už v pôvodnom koncepte bola uvažovaná ako bytový dom, je pre svoju funkciu situovaná v priaznivej tichej polohe vo vnútri väčšieho územia, bližšie k možnostiam športu a rekreácie v jej bezprostrednom okolí.

Byty majú byť rozložené na 22 obytných podlažiach, ktoré sú rozdelené podľa odlišného dispozičného riešenia na párne a nepárne poschodia. Na každom obytnom podlaží sa nachádza vždy 9 bytov s rôznou veľkosťou, orientáciou na svetové strany a dispozičným riešením, ktoré poskytujú dostatočnú pestrosť výberu pre budúcich potenciálnych klientov. Architektonické riešenie tretej veže Polusu chce na jednej strane vyjadriť jej obytnú funkciu, keď vo fasádach sú nepravidelne vynechávané otvory pre loggie a okná, ale zároveň sa chce výškou, a objemom svojej hmoty priblížiť architektonickému a hmotovému riešeniu prvej a druhej administratívnej veže Polus City Centra. Diagonálne natočenie bytovej časti vytvára afinitu s diagonálne ukončeným 2. nadzemným podlažím obchodného centra. Objemové a prevádzkové riešenie parteru umožňuje prechod suchou nohou medzi hlavným vstupom do MTIII a vstupom do shopping mallu Polusu. Budúci obyvatelia takto budú môcť prakticky pod jednou strechou využívať pracovné príležitosti v dvoch administratívnych vežiach, ako aj celú škálu služieb, obchodov a zábavy, ktoré poskytuje Polus City Center.

Oddychové podlažie medzi hmotou garáže a výškovou hmotou obytnej veže odľahčuje celkové architektonické riešenie stavby, ale prináša i dosiahnutie väčšieho bezpečia, pocitu súkromia a zabezpečenie výhľadu na vodnú plochu Kuchajdy i pre byty na najnižšom bytovom podlaží. Byty s východnou orientáciou majú ideálny výhľad na jazero Kuchajda a na zelené plochy a športoviská v okolí jazera. Byty na západnej fasáde majú vyhliadku na hrad, bratislavské dominanty a svahy Malých Karpát.

2012_Bytovy dom MTIII
2012_Bytovy dom MTIII
2012_Bytovy dom MTIII
2012_Bytovy dom MTIII
2012_Bytovy dom MTIII
2012_Bytovy dom MTIII
2012_Bytovy dom MTIII

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Výskumný ústav, Tatranská Javorina
Panorama City Showroom

2011

2010

Urbanistická zóna Pasienky, Bratislava
Interiér predajne Enrico Fashion
Interiér predajne Big Mama's

2009

2008

2007

2006

2004

Súbor Chalupkova, Bratislava

2003

2002

2001

Carrefour v OC Polus, Bratislava
Carrefour v OC Cassovia, Košice

2000

1999

Carrefour v OC Danubia, Bratislava
Výskumná stanica VÚVH, Senec

1997

Pobočka Tatra banky a.s., Bratislava

1995

1993