P - T, s.r.o.
 

Projekty

Polus City Center, Bratislava

Miesto: Vajnorská ul., Bratislava - Nové mesto, Slovensko
Klient: Polus, a. s.
Prenajímateľná plocha: obchody cca 65 000 m2 , kancelárie cca 45 000 m2
Stupeň ukončenia projektu: realizácia 2001
Architektonická koncepcia: Adamson Associatess Architects, Ontario, Canada
Architekti: Fischers, s. r. o., Dušan Fischer a Projekt - Team Bratislava, s. r. o., Juraj Hermann

Polus City Center je najväčším a najnavštevovanejším obchodno-administratívnym centrom v Bratislave. Obsahuje 65 000 m2 prenajímateľnej obchodnej plochy, 45 000 m2 kancelárskej plochy a 1 600 parkovacích miest. Obchodné centrum je dvojpodlažné, parkovacie miesta sú situované v suteréne a na streche obchodného centra. Administratívne priestory sa nachádzajú v dvoch výškových objektoch, ktoré zároveň tvoria dominanty bratislavského Nového Mesta. Súčasťou obchodného centra je i multikino so 14 sálami a Hypermarket Carrefour s celkovou predajnou plochou 8 500 m². Nosnú konštrukciu obchodného centra tvorí železobetónový skelet v základnom module 15 x 15 m. Architektonické stvárnenie objektu bolo pozitívne prijaté odbornou i laickou verejnosťou.

Obchodné centrum Polus City Center, Bratislava
Obchodné centrum Polus City Center, Bratislava
Obchodné centrum Polus City Center, Bratislava

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Výskumný ústav, Tatranská Javorina
Panorama City Showroom

2011

2010

Urbanistická zóna Pasienky, Bratislava
Interiér predajne Enrico Fashion
Interiér predajne Big Mama's

2009

2008

2007

2006

2004

Súbor Chalupkova, Bratislava

2003

2002

2001

Carrefour v OC Polus, Bratislava
Carrefour v OC Cassovia, Košice

2000

1999

Carrefour v OC Danubia, Bratislava
Výskumná stanica VÚVH, Senec

1997

Pobočka Tatra banky a.s., Bratislava

1995

1993