P - T, s.r.o.
 

Projekty

Lakeside Office Park, Bratislava

Miesto: ul. Vajnorská - Tomášikova, Bratislava, Slovensko
Klient: Trigranit Development Slovakia, s. r. o.
Celková plocha riešeného územia: 1,29 Ha
Prenajímateľná plocha administratívy: cca 100 000 m2
Celková úžitková plocha I. Etapy: 41 500 m2
Plocha administratívy v I. Etape: 20 900 m2
Stupeň ukončenia projektu: realizácia I. etapy 2007 - 2008
Architektonická koncepcia: Adamson Associates Architects, Ontario - Kanada
Generálny projektant:  P-T, spol. s r. o. - Juraj Hermann, Michal Smolec, Patrik Pavlásek, Peter Srpoň, Daniel Mikunda, Daniel Růžička, Michal Smolec, Lenka Gáliková, Anton Havlíček, Jana Valachovičová

Komplex Lakeside Office Park, umiestnený v mestskom obvode Nové Mesto v Bratislave, ponúka inovačné a moderné priestory, vybavenosť a kvalitu životného prostredia pre vrcholné slovenské a medzinárodné spoločnosti. Lokalita ponúka mimoriadne dobrý prístup všetkými druhmi dopravy. Komplex je osadený na na križovatke dvoch hlavných komunikačných tepien, ulíc Vajnorská a Tomášikova. Projektový tím Adamson Associates Architects v spolupráci s P-T a Copijn Landscape architects Utrecht sa spojili s investorom – spoločnosťou TriGranit Slovakia s cieľom dopracovať detaily a vybudovať jeden z inovačných kancelárskych komplexov v strednej Európe. Vybudovanie komplexu bolo navrhnuté do štyroch etáp, zodpovedajúcich štyrom vežovým administratívnym budovám, ktoré mali po dobudovaní tvoriť jeden kompaktný celok. Spoločná podnož s garážami a priestormi služieb bola navrhnutá ako naklonený park.

Administratívny blok vybudovaný v I. etape je zľahka nasadený na základňu na stĺpoch s rozsiahlym presklením, aby sa zdôraznilo pokračovanie svahu a jeho prepojenie s interiérom budovy. Hmotovo-priestorová skladba objektu umožňuje budúcim nájomcom rôzne usporiadanie pracovísk okolo jadier na jednotlivých podlažiach. Spôsob, ako je budova na pozemku osadená a rozmanitosť, s akou bude navzájom prepojená s budúcimi etapami, sú hlavnými prostriedkami na vytvorenie bohatého množstva priehľadov smerom z vnútra von, ako aj z okolitých plôch a prístupových ciest smerom do vnútra. Sklená základňa veže má podlubie, ktoré bude pokračovať do kaskádovitých terás, na ktorých je plánovaná občianska vybavenosť.

2008_Lakeside office
2008_Lakeside office
2008_Lakeside office

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Výskumný ústav, Tatranská Javorina
Panorama City Showroom

2011

2010

Urbanistická zóna Pasienky, Bratislava
Interiér predajne Enrico Fashion
Interiér predajne Big Mama's

2009

2008

2007

2006

2004

Súbor Chalupkova, Bratislava

2003

2002

2001

Carrefour v OC Polus, Bratislava
Carrefour v OC Cassovia, Košice

2000

1999

Carrefour v OC Danubia, Bratislava
Výskumná stanica VÚVH, Senec

1997

Pobočka Tatra banky a.s., Bratislava

1995

1993