P - T, s.r.o.
 

Projekty

Bohoslovecká fakulta UK, Bratislava

Miesto: Sliačska ul. Bratislava - Rača, Slovensko
Klient: Rímskokatolícka cirkev, Bratislavsko - Trnavská diecéza
Predpokladané náklady: 573 mil. Sk 
Stupeň ukončenia projektu: súťažný návrh 2002, 2. miesto
Architekti: Juraj Hermann, Helena Vojtková, Daniel Růžička, Peter Srpoň, Michal Smolec, Daniel Mikunda, Miloš Kráner, Patrik Pavlásek 

Urbanistický návrhnovostavby Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulty UK a kňazského seminára vychádza z maximálneho rešpektovania prírodných daností prostredia. V návrhu bola plne rešpektovaná hranica súvislého lesného porastu. Navrhnutý koncept umožňoval logické radenie funkčných celkov terasovito za sebou: fakulta - seminár - ubytovanie rádových sestier. Dopravné riešenie využívalo Krahulčiu ulicu ako obslužnú komunikáciu celého areálu. Bol zvolený striedmy a čistý architektonický výraz objektov, priznával funkciu jednotlivých priestorov. Sakrálne priestory boli stvárnené náročnejšie, aby zvýraznili svoj spirituálny význam v rámci celého komplexu. Konštrukčné riešenie malo byť tradičné, bez nárokov na finančne náročné konštrukcie, s použitím minimálneho druhového množstva materiálov. Všetky vonkajšie dlažby ako i podlahy v spoločných priestoroch boli navrhnuté z prírodného kameňa z domácej proveniencie. Vonkajšie i vnútorné steny a stropy mali byť povrchovo upravenéhladkou bielou omietkou, okenné a dverné výplne mali byť z dreva. To všetko malo symbolizovať čistotu a prostotu, stotožnenie sa s okolitým prírodným prostredím.

Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského a kňa
Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského a kňa
Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského a kňa
Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského a kňa
Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského a kňa

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Výskumný ústav, Tatranská Javorina
Panorama City Showroom

2011

2010

Urbanistická zóna Pasienky, Bratislava
Interiér predajne Enrico Fashion
Interiér predajne Big Mama's

2009

2008

2007

2006

2004

Súbor Chalupkova, Bratislava

2003

2002

2001

Carrefour v OC Polus, Bratislava
Carrefour v OC Cassovia, Košice

2000

1999

Carrefour v OC Danubia, Bratislava
Výskumná stanica VÚVH, Senec

1997

Pobočka Tatra banky a.s., Bratislava

1995

1993