P - T, s.r.o.
 

Projekty

Vydrica, Bratislava

Miesto: Podhradie, Bratislava – Staré Mesto, Slovensko
Klient: ZILLION a. s. 
Celková plocha bytov:  8 640 m2
Celková plocha hotela: 11 285 m2
Stupeň ukončenia projektu: medzinárodná architektonická súťaž 2007, mimoriadna odmena
Architekti: Juraj Hermann, Lenka Gáliková, Daniel Růžička, Janka Kramáriková, Patrik Pavlásek

Mestské obytné bloky s hotelom V5-V7 vo Vydrici v bratislavskom Podhradí boli ako jeden z 5 celkov predmetom verejnej súťaže, ktorá bola vďaka svojej jedinečnej polohe odbornou i laickou verejnosťou ostro sledovaná. Náš návrh bol odbornou porotou vďaka „odvážnej myšlienke narušenia schémy územného plánu zóny“ ocenený mimoriadnou odmenou. Koncept troch hmôt, kolmo preložených na dvoch spodných pozdĺžne orientovaných podlažiach mal do novonavrhovaného a prevažne nezastavaného územia vniesť dynamiku, súčasnosť, diferencované priestory a splniť pritom náročné ekonomické požiadavky investorov a regulatívne požiadavky mesta vyplývajúce predovšetkým z pamiatkárskych nárokov na toto územie. Zatiaľ čo hmoty v prvých dvoch podlažiach boli navrhnuté v zaregulovaných stopách, čím logicky umožnili zachovanie vrstevnicovej ulice a vytvárali dobré možnosti pre vjazdy autom a pešie vstupy do budov, otočené vyššie podlažia (terasovito usporiadané) zas mali výrazne podporiť optické previazanie s hradným bralom, ktoré bolo pre toto územie v histórii tak príťažlivé. Vďaka čiastočnej zmene orientácie zo zaregulovanej pozdĺžnej severo-južnej na východo-západnú a vďaka „opretiu“ budov do kopca krátkou časťou fasády došlo k celkovému uvoľneniu väčšej časti dlhých fasád pre umiestnenie väčšieho počtu bytov a vytvorili sa podmienky pre ich lepšie prirodzené presvetlenie, prevetranie a kvalitnejšie dispozičné usporiadanie.

Návrh mestských obytných blokov s hotelom V5-V7 – Vydrica, Brati
Návrh mestských obytných blokov s hotelom V5-V7 – Vydrica, Brati
Návrh mestských obytných blokov s hotelom V5-V7 – Vydrica, Brati
Návrh mestských obytných blokov s hotelom V5-V7 – Vydrica, Brati
Návrh mestských obytných blokov s hotelom V5-V7 – Vydrica, Brati
Návrh mestských obytných blokov s hotelom V5-V7 – Vydrica, Brati
Návrh mestských obytných blokov s hotelom V5-V7 – Vydrica, Brati

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Výskumný ústav, Tatranská Javorina
Panorama City Showroom

2011

2010

Urbanistická zóna Pasienky, Bratislava
Interiér predajne Enrico Fashion
Interiér predajne Big Mama's

2009

2008

2007

2006

2004

Súbor Chalupkova, Bratislava

2003

2002

2001

Carrefour v OC Polus, Bratislava
Carrefour v OC Cassovia, Košice

2000

1999

Carrefour v OC Danubia, Bratislava
Výskumná stanica VÚVH, Senec

1997

Pobočka Tatra banky a.s., Bratislava

1995

1993