P - T, s.r.o.
 

Projekty

Kasárne - Kulturpark, Košice

Miesto:  Kukučínova ul., Košice 
Klient:  Mesto Košice 
Celková plocha riešeného pozemku:  cca 50 000 m2
Celková zastavaná plocha objektov: 12 063 m2
Stupeň ukončenia projektu:  Súťažný návrh, 2011
Autorský kolektív: Juraj Hermann, Daniel Růžička, Beáta Hermannová, Martin Medlen, Janka Kramáriková

Projekt KULTURPARK bol hlavným novým prínosom akcie Košice – európske hlavné mesto kultúry pre rok 2013 (EHMK2013). Tomu bol prispôsobený i náš súťažný urbanisticko-architektonický koncept, prinášajúci nové impulzy prekračujúce rámec adaptácie historických objektov areálu bývalých vojenských kasární.

Z hľadiska nášho vnímania širších vzťahov k historickému centru Košíc sme navrhli tematický mestský kultúrny okruh, a nahradili vnútornú areálovú okružnú komunikáciu vodnou cestou, ktorá by zhmotnila nový „kultúrny ostrov“ mesta Košice s kultúrnym a relaxačným parkom jestvujúcich vzrastlých stromov uprostred. Zároveň sme vytvorili novú, modernú dominantu a pamätník akcie Košice – EHMK2013, mediálnu vežu. Ďalším koncepčným pilierom nášho riešenia bolo vertikálne zvýraznenie hlavnej budovy Kulturparku pomocou novotvaru „levitujúcej“ hmoty knižnice so študovňami na najvyššom podlaží, odkiaľ by bolo možné v príjemnom prostredí čitárne s kaviarňou obdivovať historické jadro Košíc s jeho dominantami. Zároveň táto „vznášajúca sa“ hmota mohla vo večerných hodinách plniť funkciu premietacej plochy letného kina.

Nami navrhovaný koncept Kulturparku dopĺnili dva nové samostatné objekty – zalomená mäkká hmota hotela umiestnená v severozápadnom nároží areálu a objekt prenajímateľnej administratívy a hostela v juhovýchodnom nároží. Zostávajúce dve historické budovy bývalých kasární mali byť perspektívne tiež začlenené do prevádzky Kulturparku.

2011_Kulturpark
2011_Kulturpark
2011_Kulturpark
2011_Kulturpark
2011_Kulturpark
2011_Kulturpark
2011_Kulturpark
2011_Kulturpark
2011_Kulturpark

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Výskumný ústav, Tatranská Javorina
Panorama City Showroom

2011

2010

Urbanistická zóna Pasienky, Bratislava
Interiér predajne Enrico Fashion
Interiér predajne Big Mama's

2009

2008

2007

2006

2004

Súbor Chalupkova, Bratislava

2003

2002

2001

Carrefour v OC Polus, Bratislava
Carrefour v OC Cassovia, Košice

2000

1999

Carrefour v OC Danubia, Bratislava
Výskumná stanica VÚVH, Senec

1997

Pobočka Tatra banky a.s., Bratislava

1995

1993