P - T, s.r.o.
 

Projekty

Bytový dom Monte Verde, Bratislava

Miesto: Sabinovská ul., Bratislava – Ružinov, Slovensko 
Klient: Urbicom, a. s., Dr. Vl. Klementisa 10, 821 02 Bratislava
Celková plocha riešeného územia: 5 764 m2
Celková úžitková plocha: 12 540 m2
Celkový počet bytov: 63
Stupeň ukončenia projektu: Dokumentácia pre územné rozhodnutie 2009, zmena 2011
Generálny projektant: P-T, spol. s r. o. - Juraj Hermann, Lenka Halinárová, Janka Kramáriková, Daniel Růžička, Martin Medlen, Daniel Mikunda, Patrik Pavlásek, Jana Valachovičová

Miesto navrhovanej výstavby sa nachádza v bratislavskej mestskej časti Ružinov, v blízkosti Štrkoveckého jazera, na sídlisku vybudovanom v sedemdesiatych rokoch 20. storočia. Urbanisticko-architektonické riešenie vychádza z potreby využiť atraktívnu parcelu čo najekonomickejšie pri rešpektovaní podmienok pre denné osvetlenie a oslnenie jestvujúcich okolitých bytových objektov. Nami navrhnutá zástavba hmotovo oživuje priestor a vytvára možnosť pre všetkých svojich nových obyvateľov využívať atraktívny výhľad na Štrkovecké jazero. Architektonickým zámerom zvolenej koncepcie bolo vytvoriť zaujimavú hmotu, ktorá by nenarúšala mierku prostredia. Tvarovanie domu vychádza z geometrickej kompozície, kde sa natáčaním časti fasád vytvárajú proporčné bloky, pričom jednotlivé bloky majú v sebe vykrojené objemy lodžií. Fasáda tak bude využívať rôzne uhly dopadu slnečných lúčov a vytvárať tak hru svetla a tieňa. Touto koncepciou vzniká dynamický celok, ktorý pôsobí ako zelený vrch ustupujúcich terás, na ktorých budú pestované kroviny a byliny s rôznym vyznením počas meniacich sa ročných období. Odtiaľ je názov Monte Verde – zelený vrch. Dominantou hmotovo-priestorovej koncepcie bude najvyšší severný blok. V kontraste s touto hlavnou časťou objemu stavby vytvára parter a poschodie jednoduchú horizontálnu podnož.

2009_Monte Verde
2009_Monte Verde
2009_Monte Verde
2009_Monte Verde
2009_Monte Verde
2009_Monte Verde
2009_Monte Verde
2009_Monte Verde

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Výskumný ústav, Tatranská Javorina
Panorama City Showroom

2011

2010

Urbanistická zóna Pasienky, Bratislava
Interiér predajne Enrico Fashion
Interiér predajne Big Mama's

2009

2008

2007

2006

2004

Súbor Chalupkova, Bratislava

2003

2002

2001

Carrefour v OC Polus, Bratislava
Carrefour v OC Cassovia, Košice

2000

1999

Carrefour v OC Danubia, Bratislava
Výskumná stanica VÚVH, Senec

1997

Pobočka Tatra banky a.s., Bratislava

1995

1993