P - T, s.r.o.
 

Projekty

Adaptácia na ul. M. R. Štefánika, Bratislava

Miesto: ul. M. R. Štefánika č. 6 a 6a, Bratislava – Staré Mesto, Slovensko
Klient: T. A. P. International, s. r. o.
Celková úžitková plocha: 1 200 m2 + 845 m2
Stupeň ukončenia projektu: realizácia 2004 - 2006
Autorský kolektív: Juraj Hermann, Patrik Pavlásek, Helena Vojtková, Beáta Hermannová, Miloš Kráner, Daniel Mikunda, Daniel Růžička, Michal Smolec, Peter Srpoň, Jana Valachovičová, Anton Havlíček

Vysoký potenciál lokality v centrálnej mestskej zóne a potenciál samotných stavieb vyvolali záujem investora o ich obnovu, zhodnotenie a zmenu funkcie z pôvodných bytových domov na administratívne priestory.

Objekty sa nachádzajú v atraktívnej časti Bratislavy, v území spadajúcom pod pamiatkovú ochranu. Uličný objekt č. 6 bol postavený koncom 19. stor. podľa plánov staviteľa Alexandra Feiglera, záhradná vila č. 6a pochádza zo začiatku 20. storočia. Oba objekty sa pred rekonštrukciou nachádzali v zdevastovanom a zlom technickom stave.

Filozofia rekonštrukcie vychádzala z rešpektu k pôvodným umeleckým hodnotám a zo snahy o minimálny zásah do cenných historických priestorov a pôvodných stavebných prvkov, pri súčasnom naplnení požiadaviek investora na maximálne zvýšenie úžitkových plôch, zabezpečenie súčasných technických požiadaviek na konštrukcie (tepelná a akustická pohoda) a vloženie náročných technológií. V objektoch sú po rekonštrukcii plnohodnotne využité aj podkrovné a pivničné priestory. Objekt č. 6 má novú prístavbu, súčasťou ktorej je aj podzemný štvorpodlažný karuselový parkovací zakladač a objekt č. 6a je nadstavaný o jedno plné podlažie. Pôvodné architektonické články (kamenné schodiská, hodnotné zámočnícke výrobky, štuky, kazetové obloženia okien, dvere, pôvodné dlažby) boli náročne a komplexne obnovené. Nové prvky (výťahy, sociálne zariadenia, interiér podkroví, podhľady s technológiou pre vzduchotechniku, chladenie, osvetlenie, EPS, EZS...) sú jasne súdobo artikulované, len v historických priestoroch na 1. a 2. nadzemnom podlaží sa podriaďujú pôvodnej architektúre. Súčasťou rekonštrukcie bola aj celková obnova záhrady. Areál dnes tvorí ucelený historický priestor.

Adaptácia objektov na ul. M. R. Štefánika č. 6 a 6a, Bratislava
Adaptácia objektov na ul. M. R. Štefánika č. 6 a 6a, Bratislava
Adaptácia objektov na ul. M. R. Štefánika č. 6 a 6a, Bratislava
Adaptácia objektov na ul. M. R. Štefánika č. 6 a 6a, Bratislava
Adaptácia objektov na ul. M. R. Štefánika č. 6 a 6a, Bratislava
Adaptácia objektov na ul. M. R. Štefánika č. 6 a 6a, Bratislava
Adaptácia objektov na ul. M. R. Štefánika č. 6 a 6a, Bratislava
Adaptácia objektov na ul. M. R. Štefánika č. 6 a 6a, Bratislava
Adaptácia objektov na ul. M. R. Štefánika č. 6 a 6a, Bratislava
Adaptácia objektov na ul. M. R. Štefánika č. 6 a 6a, Bratislava
Adaptácia objektov na ul. M. R. Štefánika č. 6 a 6a, Bratislava
Adaptácia objektov na ul. M. R. Štefánika č. 6 a 6a, Bratislava
Adaptácia objektov na ul. M. R. Štefánika č. 6 a 6a, Bratislava
Adaptácia objektov na ul. M. R. Štefánika č. 6 a 6a, Bratislava
Adaptácia objektov na ul. M. R. Štefánika č. 6 a 6a, Bratislava
Adaptácia objektov na ul. M. R. Štefánika č. 6 a 6a, Bratislava
Adaptácia objektov na ul. M. R. Štefánika č. 6 a 6a, Bratislava
Adaptácia objektov na ul. M. R. Štefánika č. 6 a 6a, Bratislava

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Výskumný ústav, Tatranská Javorina
Panorama City Showroom

2011

2010

Urbanistická zóna Pasienky, Bratislava
Interiér predajne Enrico Fashion
Interiér predajne Big Mama's

2009

2008

2007

2006

2004

Súbor Chalupkova, Bratislava

2003

2002

2001

Carrefour v OC Polus, Bratislava
Carrefour v OC Cassovia, Košice

2000

1999

Carrefour v OC Danubia, Bratislava
Výskumná stanica VÚVH, Senec

1997

Pobočka Tatra banky a.s., Bratislava

1995

1993