P - T, s.r.o.
 

Projekty

Montážny závod PSA, Trnava

Miesto: Trnava, Slovensko
Klient: PSA
Stupeň ukončenia projektu: realizácia 2003
Architektonická koncepcia: PSA
Stavebno-technické riešenie: P – T, spol. s r. o., Juraj Hermann
Spolupráca: IDO Hutný projekt, a. s.

V rámci prípravy jednej z najvýznamnejších investícií na Slovensku francúzskou spoločnosťou PSA sme v spolupráci s partnerskou organizáciou Hutný projekt, a.s. projektovali niekoľko významných stavebných objektov výrobného komplexu:

Dispozično-prevádzková koncepcia všetkých objektov vychádzala z podkladov spoločnosti PSA. Lisovňa automobilky PSA je vstupnou prevádzkou pre ďalšie nadväzujúce časti výrobného procesu. Slúži na skladovanie a strihanie zvitkov oceľového pozinkovaného plechu do rozvinutých tvarov budúcich dielov karosérií a vlastné lisovanie na troch linkách. Hotové výlisky smerujú do zvarovne. Tu sa vyrábajú karosárske diely a následne celé karosérie pre osobné automobily, ktoré sa pomocou podvesného dopravníka prevážajú spojovacím mostom do lakovne. Vnútorné i vonkajšie stvárnenie výrobných priestorov zodpovedá tomuto výrobnému procesu a výrobné technológie sa stali súčasťou vnútornej architektúry. Zvonku je fasáda rozdelená do vodorovných pásov, so zvýraznenými vstupmi do objektu vertikálnymi farebnými panelmi a preskleniami. Prípadné rozšírenie hál je vďaka ich stavebnej pripravenosti ľahko realizovateľné.

V administratívnej budove sú okrem manažmentu podniku sústredené: výpočtové stredisko, prezentačné a konferenčné priestory, ako i zdravotné stredisko pre zamestnancov. Táto budova vytvára spolu s objektom reštaurácie zamestnancov výrazné vstupné predpolie celého závodu, zdôraznené spoločnou oceľovou markízou nad hlavnými pešími vstupmi do areálu.

Montážny závod automobilov PSA Peugeot Citroën
Montážny závod automobilov PSA Peugeot Citroën
Montážny závod automobilov PSA Peugeot Citroën
Montážny závod automobilov PSA Peugeot Citroën

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Výskumný ústav, Tatranská Javorina
Panorama City Showroom

2011

2010

Urbanistická zóna Pasienky, Bratislava
Interiér predajne Enrico Fashion
Interiér predajne Big Mama's

2009

2008

2007

2006

2004

Súbor Chalupkova, Bratislava

2003

2002

2001

Carrefour v OC Polus, Bratislava
Carrefour v OC Cassovia, Košice

2000

1999

Carrefour v OC Danubia, Bratislava
Výskumná stanica VÚVH, Senec

1997

Pobočka Tatra banky a.s., Bratislava

1995

1993