P - T, s.r.o.
 

Projekty

Hotel v Banskej Bystrici

Miesto: Kapitulská ul., Banská Bystrica, Slovensko
Klient:  Sophistic Investment, a. s., Banská Bystrica
Celková plocha riešeného pozemku: 2 841 m2
Celková úžitková plocha:  11 786 m2
Celkový počet hotelových izieb: 110 izieb a 6 apartmánov
Stupeň ukončenia projektu: Súťažný návrh, 2010
Autorský kolektív: Juraj Hermann, Patrik Pavlásek, Daniel Růžička, Beáta Hermannová, Janka Kramáriková, Martin Medlen

Cieľom nášho urbanisticko-architektonického riešenia je nadviazať na historické hodnoty lokality a zachovaných stavebných artefaktov minulosti v podobe zvyškov stredovekého hradobného systému. Jeho neodmysliteľnou súčasťou boli strážne veže a vstupné brány do mesta, z ktorých sa zachovala neďaleká Mäsiarska bašta. My sme sa rozhodli nadviazať na tieto hodnoty, a sceliť urbanisticky rozorvaný priestor svojbytnou hmotou nového hotela so štyrmi rovnocennými fasádami, ktoré akoby vyrastajú z pôvodných hradieb. Takto bude hotel pôsobiť ako reminiscencia na hodnoty minulosti, a zároveň ako malý urbanistický blok, ktorý jednoznačne dopovie všetky priečelia dotknutých ulíc a námestia s pamätníkom SNP. Názov hotela by preto mohol znieť „Nová bašta“.

2010_Hotel v BB
2010_Hotel v BB
2010_Hotel v BB
2010_Hotel v BB
2010_Hotel v BB
2010_Hotel v BB
2010_Hotel v BB
2010_Hotel v BB

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Výskumný ústav, Tatranská Javorina
Panorama City Showroom

2011

2010

Urbanistická zóna Pasienky, Bratislava
Interiér predajne Enrico Fashion
Interiér predajne Big Mama's

2009

2008

2007

2006

2004

Súbor Chalupkova, Bratislava

2003

2002

2001

Carrefour v OC Polus, Bratislava
Carrefour v OC Cassovia, Košice

2000

1999

Carrefour v OC Danubia, Bratislava
Výskumná stanica VÚVH, Senec

1997

Pobočka Tatra banky a.s., Bratislava

1995

1993