P - T, s.r.o.
 

Projekty

Obnova historickej radnice, Modra

Miesto: nám. Ľ. Štúra, Modra, Slovensko
Klient: Mestský úrad, Dukelská 38, Modra
Úžitková plocha podlaží: 4 423 m2
Stupeň ukončenia projektu: dokumentácia na realizáciu stavby 2006
Autorský kolektív: Juraj Hermann, Susann Loos, Daniel Růžička, Lenka Gáliková, Peter Srpoň, Patrik Pavlásek, Daniel Mikunda, Anton Havlíček, Jana Valachovičová
Spolupráca: Marcela Bertóková

Rekonštrukcia historickej radnice v Modre vyšla z víťazného súťažného návrhu vo verejnej súťaži. Je príkladom komunálnej investície, ktorej uvažovaným zámerom bolo integrovať verejný záujem (radnica, výstavné priestory, ľudová škola umenia, mestské múzeum) s podnikateľskými aktivitami (reštaurácia, salón malokarpatských vín). Architektonické riešenie spočívalo v pozdvihnutí pôvodných pamiatkovo chránených budov komplexu do stavu ich najhodnotnejšej etapy vývoja, pričom všetky dopĺňané prvky sú jasne priznanými novotvarmi zo súdobých materiálov. K najvýraznejším zásahom patrila prestavba západného krídla komplexu radnice na presklenú multifunkčnú sálu otvárateľnú do vnútorného nádvoria. Súčasťou celého návrhu bola aj druhá etapa rekonštrukcie radnice, ľudovej školy umenia a salónu vín. V nej sa mali vybudovať nové reprezentačné priestory pod celým nádvorím, dôstojná kancelária prvého kontaktu, reštaurácia, priestrannejšia zasadacia, sobášna a kongresová miestnosť s klimatizáciou a tiež dôstojné priestory pre expozíciu Múzea mesta Modry.

Obnova a nadstavba historickej radnice v Modre
Obnova a nadstavba historickej radnice v Modre
Obnova a nadstavba historickej radnice v Modre
Obnova a nadstavba historickej radnice v Modre
Obnova a nadstavba historickej radnice v Modre
Obnova a nadstavba historickej radnice v Modre
Obnova a nadstavba historickej radnice v Modre

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Výskumný ústav, Tatranská Javorina
Panorama City Showroom

2011

2010

Urbanistická zóna Pasienky, Bratislava
Interiér predajne Enrico Fashion
Interiér predajne Big Mama's

2009

2008

2007

2006

2004

Súbor Chalupkova, Bratislava

2003

2002

2001

Carrefour v OC Polus, Bratislava
Carrefour v OC Cassovia, Košice

2000

1999

Carrefour v OC Danubia, Bratislava
Výskumná stanica VÚVH, Senec

1997

Pobočka Tatra banky a.s., Bratislava

1995

1993