P - T, s.r.o.
 

Projekty

Alfa-Beta – administratíva, Bratislava

Miesto: Einsteinova ul., Bratislava, Slovensko
Čistá prenajímateľná plocha: 22 623 m2
Stupeň ukončenia projektu: architektonická štúdia 2008
Architekti: Juraj Hermann, Daniel Mikunda, Daniel Růžička, Lenka Gáliková, Michal Smolec, Helena Vojtková

Celomestské centrum Alfa-Beta sa má nachádzať na parcele hraničiacej s vyťaženou rýchlostnou komunikáciou. Vnímanie budov z rýchlostných komunikácií býva zväčša obmedzené na zachytenie väčších hmôt a celkového pôsobenia fasádnych textúr. Práve z tohto fenoménu bolo odvodené tvarovanie vonkajšieho plášťa budovy, ktorý sa stal výrazným, celistvým, pásovým. Dve samostatné hranolové budovy s odstupom 20m budú navyše zo strany rýchlostnej komunikácie po celej výške prepojené sklenou stenou a tak bude celistvosť ešte umocnená. Takto zvolené tvarovanie umožní splniť požiadavku investora na nízke náklady, maximálne využiť potenciál pozemku a pritom poskytnúť určitý stupeň priestorového komfortu pre budúcich klientov, pre ktorých sa nadštandardne atraktívnym spoločným priestorom stane práve nádvorie medzi dvoma budovami, chránené pred hlukom a poveternostnými podmienkami protihlukovou stenou a kontrastne tvarovanou pergolou.

Alfa-Beta – administratívna budova, Bratislava
Alfa-Beta – administratívna budova, Bratislava
Alfa-Beta – administratívna budova, Bratislava

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Výskumný ústav, Tatranská Javorina
Panorama City Showroom

2011

2010

Urbanistická zóna Pasienky, Bratislava
Interiér predajne Enrico Fashion
Interiér predajne Big Mama's

2009

2008

2007

2006

2004

Súbor Chalupkova, Bratislava

2003

2002

2001

Carrefour v OC Polus, Bratislava
Carrefour v OC Cassovia, Košice

2000

1999

Carrefour v OC Danubia, Bratislava
Výskumná stanica VÚVH, Senec

1997

Pobočka Tatra banky a.s., Bratislava

1995

1993