P - T, s.r.o.
 

Projekty

Dostavba hotela Crowne Plaza

Miesto: Hodžovo nám. - Obchodná ul., Bratislava, Slovensko
Klient:  Best Hotel Properties, a. s., Hodžovo nám. 2, Bratislava
Celková plocha riešeného územia: cca 6 200 m2
Celková úžitková plocha prestavby hotela: 2 757,7 m2
Celková úžitková plocha novej prístavby: 5 842,1 m2
Stupeň ukončenia projektu: architektonická štúdia, 2011 
Autorský kolektív: Juraj Hermann, Patrik Pavlásek, Martin Medlen, Daniel Růžička, Daniel Mikunda, Janka Kramáriková

Vo viacerých variantoch sme pre súkromného investora spracovali architektonickú štúdiu zhodnotenia spodných podlaží hotela a voľného pozemku na Obchodnej ul. v centre hlavného mesta. Cieľom preverovania na plochách 1. a 2. suterénu v jestvujúcom objekte hotela bolo zvýšenie množstva obchodovateľných priestorov. Zadaním pre prístavbu bol deklarovaný záujem investora o doplnenie novej funkcie k hotelovému komplexu – obchodného domu v uličnom nároží Obchodnej a Poštovej ulice, vrátane podzemných parkovacích miest.

Pre výtvarné vyjadrenie sme zvolili formu novotvaru, ktorá bude v kontraste s postmodernou architektúrou hotela. Fasády sú navrhnuté tak, aby sa vnútorný život nakupujúcich stal súčasťou scenérie uponáhľanej rušnej ulice centrálneho mesta. Zároveň večerná iluminácia prináša nové vizuálne

2011_Hotel Crowne Plaza
2011_Hotel Crowne Plaza
2011_Hotel Crowne Plaza

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Výskumný ústav, Tatranská Javorina
Panorama City Showroom

2011

2010

Urbanistická zóna Pasienky, Bratislava
Interiér predajne Enrico Fashion
Interiér predajne Big Mama's

2009

2008

2007

2006

2004

Súbor Chalupkova, Bratislava

2003

2002

2001

Carrefour v OC Polus, Bratislava
Carrefour v OC Cassovia, Košice

2000

1999

Carrefour v OC Danubia, Bratislava
Výskumná stanica VÚVH, Senec

1997

Pobočka Tatra banky a.s., Bratislava

1995

1993