P - T, s.r.o.
 

Projekty

Kollárovo námestie, Bratislava

Miesto: Kollárovo nám., Bratislava, Slovensko
Klient: vyhlasovateľ súťaže – METROPOLITAN, a. s.
Stupeň ukončenia projektu: súťažný návrh 2003
Architekti: Juraj Hermann, Lenka Gáliková, Daniel Růžička

Bezprostredná blízkosť divadiel, kín, škôl a tisícov študentov vytvárala predpoklad pre vznik miesta kultúrnych podujatí pod novou témou námestia: Kollárovo námestie - kultúrne multimediálne námestie. Navrhnutá ľahká transparentná architektúra mala pôsobiť odľahčene a vzdušne, aby uzatvárala, ale nezmenšovala priestor Kollárovho námestia. Zároveň mala pôsobiť ako vyvažujúci kontrapunkt k okolitým tradičným architektúram s bodovými oknami a ťažkými plnými stenami. Hmota budovy svojím tvarovaním reagovala na línie ulíc formujúcich urbanistický priestor Kollárovho námestia. Cour d´ honneur budovy bol orientovaný do námestia - parku, ako vyvrcholenie hlavnej kompozičnej osi Kollárovho námestia. Parter budovy bol v maximálnej miere venovaný verejnosti zo všetkých strán námestia i z vnútra objektu cez pasáž, ktorou vnikala hlavná os námestia do budovy. Administratívne podlažia tvorili ťažiskovú funkčnú náplň budovy. Boli navrhnuté veľmi racionálne a flexibilne, s koncentrovaným centrálnym jadrom, umožňujúcim prenajať maximálnu plochu podlažia a flexibilne deliť pôdorys pre viacerých nájomcov na jednom podlaží.

Polyfunkčná budova na Kollárovom námestí, Bratislava
Polyfunkčná budova na Kollárovom námestí, Bratislava
Polyfunkčná budova na Kollárovom námestí, Bratislava
Polyfunkčná budova na Kollárovom námestí, Bratislava
Polyfunkčná budova na Kollárovom námestí, Bratislava

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Výskumný ústav, Tatranská Javorina
Panorama City Showroom

2011

2010

Urbanistická zóna Pasienky, Bratislava
Interiér predajne Enrico Fashion
Interiér predajne Big Mama's

2009

2008

2007

2006

2004

Súbor Chalupkova, Bratislava

2003

2002

2001

Carrefour v OC Polus, Bratislava
Carrefour v OC Cassovia, Košice

2000

1999

Carrefour v OC Danubia, Bratislava
Výskumná stanica VÚVH, Senec

1997

Pobočka Tatra banky a.s., Bratislava

1995

1993