P - T, s.r.o.
 

Projekty

Výrobná hala ZKW Slovakia, Krušovce

Miesto: Areál výrobného závodu ZKW, Bedzianska cesta 679/375, Krušovce, Slovensko
Klient: ZKW Slovakia s.r.o.
Celková zastavaná plocha:  13.828,0 m2 (spolu s 1. etapou: 21.373,5 m2) 
Celková úžitková plocha: 16.929,9 m2 (spolu s 1. etapou: 24.906,5 m2) 
Stupeň ukončenia projektu:  realizácia 2009
Generálny projektant: P – T, spol. s r. o., Juraj Hermann, Patrik Pavlásek, Jana Valachovičová, Daniel Růžička, Daniel Mikunda

 Spoločnosť ZIZALA Lichtsysteme GmbH je úspešnou dodávateľskou firme v oblasti osvetlenia vozidiel. V Krušovciach pri Topoľčanoch sa nachádza jej dcérsky závod, kde podľa nášho projektu boli k hlavnej výrobnej hale a jej skladovému zázemiu dobudované nové montážne haly tak, aby sa výsledná produkcia svetlometov približne strojnásobila.

Z urbanisticko-architektonického hľadiska sú haly projektovanej II. a III. etapy jednopodlažné objekty. Pod halou tretej etapy sa nachádza aj suterén, čím sa využíva sklon pozemku smerom k Bedzianskemu potoku. Nadzemná časť bola navrhnutá ako päťloďová montovaná železobetónová hala s rozmermi cca 114 x 120m, výška haly je necelých 10m. V samotnej hale prebieha proces montáže – kompletizácie svetlometov z dovezených polotovarov. Pre manipuláciu s náradím tvarového lisovania sú navrhnuté dva mostové žeriavy ovládané z podlahy, každý o nosnosti 10 t. Expedícia svetlometov prebieha v expedično-skladovacej časti v severovýchodnej časti haly.

Farebné riešenie objektu vychádzalo z farebnosti definovanej spoločnosťou ZKW Slovakia.

2008_ZKW Krusovce
2008_ZKW Krusovce

V realizácii

Dokončené

Projekty a štúdie