P - T, s.r.o.
 

Projekty

Millennium Tower III, Bratislava

Miesto: Vajnorská ul., Bratislava – Nové Mesto, Slovensko
Klient: IMMOEAST Beteiligungs GmbH, POLUS Tower 3, a. s.
Celková úžitková plocha: 32 239,3 m2
Prenajímateľná plocha administratívy: cca 18 800 m2
Stupeň ukončenia projektu: projekt pre stavebné povolenie 2008
Generálny projektant: P-T, spol. s r. o. - Juraj Hermann, Patrik Pavlásek, Michal Smolec, Peter Srpoň, Daniel Růžička, Lenka Gáliková, Daniel Mikunda, Anton Havlíček, Jana Valachovičová, Janka Kramáriková, Martin Medlen, Zuzana Nágelová, Peter Jakubišin

Projekt administratívnej budovy Millennium Tower III nadväzuje na štúdiu s pripravovanou dokumetáciou pre vydanie územného rozhodnutia z rokov 2002 – 2004. Po zmene vlastníckych vzťahov v obchodno-spoločenskom centre Polus oživil nový majiteľ myšlienku dostavby komplexu a upravil zadanie. Hlavnou funkčnou náplňou objektu mali byť kancelárske priestory v medzinárodnom štandarde triedy „A“, doplnené o ďalšie prenajímateľné priestory.

Výšková časť bola navrhnutá ako prienik dvoch hladkých sklených hranolov, každý pokrytý inou textúrou fasádnych dielcov – vertikálnou a horizontálnou. Tieto budú vyjadrené hrou decentne odlíšených farebných pásov skiel s rozdielnou reflexiou. Oba hranoly budú vzájomné spriahnuté akýmsi „Z“, vybiehajúcim z markízy hlavného vstupu ponad strešnú terasu až k adaptovanému vstupu do pasáže obchodnej galérie. Objekt takto získa vlastne dve markízy – jednu nad predpolím, druhú nad strechou, obe so zámerom zvýrazniť identitu budovy na „ukrytej zadnej adrese“ Polusu tak, aby bola dobre rozpoznateľná z diaľkových pohľadov aj z príjazdovej Junáckej ulice popri jazere Kuchajda. Hlavná lobby budovy potvrdí túto dvojitú orientáciu a prepojí hlavný vstup s obchodnou pasážou Polusu.

2008_Millenium tower III
2008_Millenium tower III
2008_Millenium tower III
2008_Millenium tower III
2008_Millenium tower III
2008_Millenium tower III
2008_Millenium tower III
2008_Millenium tower III

V realizácii

Dokončené

Projekty a štúdie