P - T, s.r.o.
 

Projekty

Kollárovo námestie, Bratislava

Miesto: Kollárovo nám., Bratislava, Slovensko
Klient: vyhlasovateľ súťaže – METROPOLITAN, a. s.
Stupeň ukončenia projektu: súťažný návrh 2003
Architekti: Juraj Hermann, Lenka Gáliková, Daniel Růžička

Bezprostredná blízkosť divadiel, kín, škôl a tisícov študentov vytvárala predpoklad pre vznik miesta kultúrnych podujatí pod novou témou námestia: Kollárovo námestie - kultúrne multimediálne námestie. Navrhnutá ľahká transparentná architektúra mala pôsobiť odľahčene a vzdušne, aby uzatvárala, ale nezmenšovala priestor Kollárovho námestia. Zároveň mala pôsobiť ako vyvažujúci kontrapunkt k okolitým tradičným architektúram s bodovými oknami a ťažkými plnými stenami. Hmota budovy svojím tvarovaním reagovala na línie ulíc formujúcich urbanistický priestor Kollárovho námestia. Cour d´ honneur budovy bol orientovaný do námestia - parku, ako vyvrcholenie hlavnej kompozičnej osi Kollárovho námestia. Parter budovy bol v maximálnej miere venovaný verejnosti zo všetkých strán námestia i z vnútra objektu cez pasáž, ktorou vnikala hlavná os námestia do budovy. Administratívne podlažia tvorili ťažiskovú funkčnú náplň budovy. Boli navrhnuté veľmi racionálne a flexibilne, s koncentrovaným centrálnym jadrom, umožňujúcim prenajať maximálnu plochu podlažia a flexibilne deliť pôdorys pre viacerých nájomcov na jednom podlaží.

Polyfunkčná budova na Kollárovom námestí, Bratislava
Polyfunkčná budova na Kollárovom námestí, Bratislava
Polyfunkčná budova na Kollárovom námestí, Bratislava
Polyfunkčná budova na Kollárovom námestí, Bratislava
Polyfunkčná budova na Kollárovom námestí, Bratislava

V realizácii

Dokončené

Projekty a štúdie