P - T, s.r.o.
 

Projekty

Vstavba interiéru Eurotel, Bratislava

Miesto: Polus City Center, Vajnorská ul., Bratislava, Slovensko
Klient: Eurotel, a. s.
Náklady: 330 mil. Sk
Prenajímateľná plocha:  11 000 m2
Stupeň ukončenia projektu: realizácia 2001
Architekti: Juraj Hermann, Helena Vojtková, Daniel Mikunda, Miloš Kráner, Patrik Pavlásek, Daniel Růžička, Anton Havlíček

Predmetom zadania bolo vstavať 11 kancelárskych podlaží do 18-podlažnej administratívnej budovy AB1 Polus City Centra tak, aby optimálne odpovedali požiadavkám operátora mobilnej telefónnej siete. Na 16. podlaží bolo potrebné adaptovať priestory pre náročné technológie klienta. Na ostatných podlažiach boli vyriešené administratívne priestory formou kombinácie veľkopriestorových skupinových i individuálnych kancelárií. Štandard vybavenia priestorov je na najvyššej úrovni administratívnych budov určených na prenájom.

Vstavba interiéru administratívnej budovy AB1 pre Eurotel, Brati
Vstavba interiéru administratívnej budovy AB1 pre Eurotel, Brati
Vstavba interiéru administratívnej budovy AB1 pre Eurotel, Brati

V realizácii

Dokončené

Projekty a štúdie