P - T, s.r.o.
 

Juraj Hermann

Juraj Hermann

konateľ spoločnosti P - T, spol. s r. o.,
člen Slovenskej komory architektov s dlhoročnou praxou doma i v zahraničí

Curriculum Vitae

1953
Narodil sa 11. januára 1953 v Leviciach na Slovensku.

1971-1977
Absolvoval Fakultu architektúry Slovenskej technickej Univerzity v Bratislave. Štúdium ukončil s vyznamenaním. Jeho diplomový projekt Sobášnej siene v Dúbravke v Bratislave bol realizovaný.

1977-1981
Pracoval v Štátnom projektovom a typizačnom ústave /ŠPTÚ/ v Bratislave. Ako začínajúci projektant sa zúčastnil na projekte kongresového centra Istropolis Bratislava.

1981-1984
Absolvoval dlhodobý pracovný pobyt v Alžírsku, ako architekt - urbanista v CNERU Blida. Pracoval na projektoch obytných zón a smerných územných plánoch miest podľa francúzskej metodiky.

1985-1991
Pracoval opäť v ŠPTÚ Bratislava ako samostatný projektant - architekt, neskôr ako vedúci projektovej skupiny.

1986
Absolvoval krátkodobý pracovný pobyt v Paríži v súvislosti s projektom Hotela Fórum pre Bratislavu. Je autorom obytného súboru 226 bytov na Machnáči v Bratislave. Táto stavba reprezentovala slovenskú architektúru na Kongrese UIA v Barcelone a bola vybratá medzinárodnou porotou na výstavu architektúry stredo a východoeurópskych štátov v rámci Medzinárodného stavebného veľtrhu v Lipsku.

1991-1995
Odišiel pracovať do Viedne ako architekt v Architektbüro Leibetseder. Koncom roku 1991 založil spolu s architektom Leibetsederom a firmou Loft Consult G.m.b.H. Wien spoločnosť Projekt - Team Bratislava s.r.o., ktorá v Bratislave spracovávala projekty pre Rakúsko a projekty stavieb do Moskvy.

1995-2015
Ukončil spoluprácu s Loft Consult G.m.b.H. Wien a orientuje sa na projekty pre zahraničných a slovenských investorov na Slovensku. V súčasnosti je konateľom spoločnosti P - T spol. s r.o. v Bratislave a aktívne sa podieľa s jedenástimi spolupracovníkmi na projektoch stavieb pre spoločnosti - Carrefour a. s., Polus a. s., Eurotel a. s., T. A. P. International s r. o., Trigranit Development Slovakia s r. o., IMMOEAST, J&T REAL ESTATE a. s.

Jazykové schopnosti: francúzsky, nemecky, anglicky